Ny professor brinner för ambulanssjukvården

Christer Axelsson

Christer Axelsson disputerade 2010 och började arbeta som universitetslektor vid Högskolan i Borås året efter. I grunden är han ambulans- och narkossjuksköterska och under hela tiden som anställd på högskolan har han arbetat delvis kliniskt, huvudsakligen som ambulanssjuksköterska och med Sahlgrenska universitetssjukhusets (SU) bedömningsbil. Under pandemin har han även ryckt in och arbetat med att testa vårdpersonal för covid-19 samt utdelat över 2000 vaccindoser till vårdpersonal och anhöriga till transplanterade och dialyspatienter i Västra Götalandsregionen.

– Att jobba kliniskt ger mig möjlighet att testa vad som fungerar i praktiken, och det har gjort att vi har kunnat utveckla kurserna för våra studenter på ett mycket bra sätt, säger Christer Axelsson.

De senaste åren har han arbetat som biträdande professor. På utbildningssidan har mycket av hans fokus legat på att utveckla masterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård.

Vad blir den största skillnaden när du nu blivit befordrad till professor?
– I praktiken har jag arbetat ungefär som professor i flera år, men förhoppningsvis får jag möjlighet att styra forskningen lite mer. För mig är forskningsfrågan, inte metoden, det viktigaste. Jag skulle gärna se att vi arbetar med fler pusselbitar än vi gör nu. En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder ger olika svar och kompletterar varandra, säger han.

Testar mobil röntgenutrustning

Just nu driver han ett projekt tillsammans med SU Ambulans där de testar en ny liten röntgenutrustning. Syftet är att ambulanspersonal i samarbete med personal från Röntgen Mölndal ska kunna utföra "Nära vård" genom att röntga patienter på plats. Vid projektets uppstart gäller det äldre personer med höftfraktur, som ramlar i sitt äldreboende.

– Eftersom de här patienterna är så sköra vill vi undvika att flytta dem i onödan. Med en mobil röntgenutrustning och direkt kontakt med röntgenläkare kan vi få en bedömning och behandling ute på plats. Om patienterna har en höftfraktur kan vi lägga in dem på rätt avdelning direkt, säger Christer Axelsson.

Projektet görs i samverkan med primär- och äldrevård, patienter och anhöriga, röntgen-, geriatrik-  och ortopedmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Utvecklar beslutsstöd

Fler projekt är på gång, bland annat ett försök att skapa ett beslutsstöd för ambulanssjuksköterskan.

– Som ambulanssjuksköterska behöver du göra avancerade medicinska bedömningar, i och med att du inte har någon läkare att luta dig mot. Det är något som vi lägger mycket vikt vid i utbildningen, och i forskningsprojektet hoppas vi snart kunna testa beslutsstödet kliniskt.

Christer Axelsson installeras som professor i prehospital akutsjukvård vid Akademisk högtid 22 april 2022. I samband med högtiden kommer han att hålla en öppen installationsföreläsning.


Läs mer om Christer Axelsson 
Läs mer om PreHospen, ett av landets ledande prehospitala forskningscentrum för frågeställningar och kunskapsbehov inom prehospital akutsjukvård.