Retendo får ny projektledare och förlängd projekttid

Förlängningen av projekttiden beror på att Retendo påverkas av pågående arbeten på akademierna avseende nya institutioner, ny chefsstruktur och tillitsbaserat arbetssätt. Retendo erbjuds nu som högskolans tjänsteplaneringssystem från och med kalenderåret 2023.

Fram till dess fortlöper arbetet i projektet.

– Under november kommer vi att bli klara med vår nya projektplan och uppdaterad projektorganisation. Vi planerar att samla och presentera information om systemet på en webbsida. Under våren planerar vi också att hålla utbildningar i systemet för tjänsteplanerande chefer. Redan nu tittar vi på att ge möjlighet till institutionerna att påbörja tjänsteplaneringen tidigare än januari 2023, berättar Dana Pejic.

Läs mer tidigare nyheter

Retendo: En statusuppdatering

Retendo – tjänsteplanering i nytt system