Högskolan leder europeiskt forskningsnätverk för nollavfall

Fasadbild Campus Högskolan i Borås

Forskningsprojektet FULLRECO4US har precis startat – och målen är minst sagt ambitiösa, med intention att skapa forskningsnätverk som tillsammans kan utveckla området Resursåtervinning mot visionen för nollavfall.

Porträttbild Mohammad Taherzadeh

– Projektet svarar mot stora behov av att dela kunskap och skapa en plattform för diskussion, för att främja gränsöverskridande samarbete mellan länder i Europa. Vi uppmärksammade att det här nätverket behövs, och det kan göra stor skillnad i Europas gemensamma resa mot nollavfall och för att nå våra gemensamma miljömål, säger Mohammad Taherzadeh, professor inom Resursåtervinning.

Projekt som FULLRECO4US, som finansieras av COST (European Cooperation in Science and Technology), kallas för COST Actions. Den gemensamma nämnaren för dessa projekt är att de går ut på att skapa nätverk och samarbeten inom det aktuella forskningsområdet.

Ett stort samarbetsprojekt

Projektet kommer att pågå i fyra år, och omkring 30 länder har redan anslutit sig till projektet. Det handlar framför allt om länder inom EU, men även länder utanför Europa, som Ryssland och Sydafrika.

Porträtt Patrik Lennartsson

– Vi på Högskolan i Borås är framgångsrika inom Resursåtervinning, så vi försöker förmedla den här kunskapen och skapa ett skifte från waste management till att det är resurser som vi arbetar med om vi förvaltar dem rätt, berättar Patrik Lennartsson, docent inom Resursåtervinning.

– Det är också oerhört viktigt att utbyta kunskap, fortsätter han.

Mohammad Taherzadeh instämmer.

– Värdet med projektet är att det ger oss möjlighet att bygga ett starkare nätverk inom Europa. Det kommer att behövas både nu och i framtiden när vi utvecklar området Resursåtervinning, berättar han.

Inom ramen för projektet planeras bland annat workshops, mindre delprojekt och konferenser.

Drivs av Högskolan i Borås

Högskolan i Borås förvaltar projektet, Mohammad Taherzadeh är vald till ordförande, och Patrik Lennartsson arbetar med stora delar av projektets administration. Varje anslutet land har nominerat representanter, som tillsammans utgör en projektkommitté.

– Vi höll vårt första möte i slutet av september. Under nästa år planerar vi att bjuda in alla till en konferens här på högskolan, säger Mohammad Taherzadeh.

Projektet är högskolans första COST Action. Det fullständiga namnet på projektet är CA20133 - Cross-Border Transfer and Development of Sustainable Resource Recovery Strategies Towards Zero Waste.

Gruppbild från videomöte

Gruppbild från projektkommitténs första möte.

Läs mer

Till projektsidan för FULLRECO4US