Personlig startsida börjar ta form

Anställdwebben kommer att finnas kvar i nuvarande skick, den befintliga strukturen och dess innehåll ändras inte. Det som läggs till är att du som medarbetare loggar in för att få riktad information på anställdwebbens startsida.

Syftet med den personliga startsidan är att underlätta för dig att snabbt få information riktad specifikt till dig och att ge dig en naturlig ingång för ditt arbete. Ett led i att underlätta för medarbetarna att nå informationen på anställdwebben är att alla får den personliga startsidan som standard i webbläsaren.

Om du inte är inloggad på den personliga startsidan kommer startsidan på anställdwebben att precis som i dag visa till exempel anställdnyheter och kalendarium. När du loggat in öppnar sig ett antal nya funktioner som kan riktas och anpassas specifikt för dig utifrån roll, uppdrag, organisationstillhörighet och intresse.

Lansering av den personliga startsidan beräknas ske runt årsskiftet 2021/2022.

Funktioner i inloggat läge

Här presenteras exempel på funktioner som finns på den personliga startsidan när du loggat in.

Nyheter

I nyhetsflödet kommer du automatiskt att få centrala anställdnyheter samt anställdnyheter för den enhet/de enheter du är anställd på.

Du kommer själv också att kunna anpassa så att du i samma flöde kan ta del av till exempel externa nyheter, bibliotekets nyheter eller nyheter för anställda på den akademi/enhet som du arbetar för (om du är anställd på en annan enhet).

Meddelande

I meddelandeflödet kommer i första hand direktinformation från din chef (eller annan chef i uppåtstigande led). Tanken är att meddelandeflödet ska minska mejlandet och göra att aktuell information samlas på en plats. Kanske har din chef tidigare skickat ett veckomejl till hela avdelningen? Nu kommer meddelandeflödet på webben att vara den naturliga platsen för den informationen.

Det kommer också att publiceras högskoleövergripande och enhetsövergripande meddelanden till alla medarbetare.

Driftsinformation

Den nuvarande driftsinformationen utökas och här kommer korta besked om kommande eller akuta driftstörningar i system och lokaler att samlas. Det kan vara information om kommande systemunderhåll av ett visst system eller information om att garaget ska sopas.

Mina verktyg

Du kommer själv att kunna skapa en lista med snabblänkar till de verktyg/system du oftast använder.

Mina kollegor

Här kommer du själv att kunna lägga till de kollegor du snabbt vill hitta kontaktinformation till i en egen lista.

Mina favoriter

Du kommer att kunna skapa en favoritlista genom att markera specifika sidor på hb.se. Här ges till exempel möjlighet att skapa snabblänkar till sidor du ofta besöker eller en nyhet du vill komma ihåg att läsa senare.

Mer information

Läs mer om personlig startsida och ta del av vanliga frågor och svar.

Vid eventuella frågor, kontakta kommunikation@hb.se.

Anställdnyhet (april 2021): Personaliserad medarbetaringång införs