”Hur vet människor vad de ska göra på jobbet?”

Ola Pilerot står framför bokhyllor i ett bibliotek.

Ola Pilerot är väl förankrad i ”biblioteks-Sverige”. När han började arbeta vid Bibliotekshögskolan 2005 hade han 15 år som yrkesverksam bibliotekarie i ryggsäcken. Sedan disputationen 2014 har han forskat om information i och utanför bibliotek, och leder forskargruppen Informationspraktiker tillsammans med professorskollegan Jutta Haider. I våras befordrades Ola Pilerot till professor, något som han beskriver som en mjuk övergång från att vara docent.

Vilka är dina forskningsintressen?

– En återkommande fråga är: Hur vet människor vad de ska göra på jobbet, hur håller de sig informerade? Jag intresserar mig för den stora frågan hur människor interagerar med och förhåller sig till information av olika slag, framför allt i sitt arbete och i biblioteksmiljö, men det kan även vara i andra sammanhang. En av mina senaste artiklar som publicerades härom veckan berör dem som arbetar i regional biblioteksverksamhet, hur de omvärldsbevakar och håller sig ajour.

Vad innebär din nya roll?

– Den innebär i hög utsträckning att ta än mer ansvar för och omskapa och nyskapa vår akademiska miljö. Jag kommer fortsätta att ännu mer handleda doktorander, hjälpa och stötta kollegor, bidra till att fylla vår seminarieverksamhet med innehåll och stärka våra internationella och nationella kontakter. Professorsrollen ställer högre krav på mig att vara ännu mer aktiv i forskningsansökningar.

Vilken av din forskning har fått störst genomslag, utanför forskarvärlden?

– Det skulle jag säga är de studier om folkbibliotek och nyanlända, som jag gjorde tillsammans med Francis Hultgren och med Jenny Lindberg. Inledningsvis intresserade vi oss för personalen och deras arbete för målgruppen. En studie som sedan följdes upp med mer forskning om nyanlända biblioteksanvändare och deras sätt att nyttja bibliotek. Det är ett arbete som har fört mig runt i landet och på otaliga konferenser.

Vad ser du fram emot i ditt jobb just nu?

– Det finns flera saker. Vi har nya tvärvetenskapliga samarbeten på gång inom Högskolan i Borås, vilket jag är förtjust över att vi har fått till. Jag arbetar också med en EU-ansökan för ett Marie Curie-projekt, där vi planerar att medverka i ett konsortium som leds från Åbo och som inkluderar forskare från University of Strathclyde. Projektet är på temat flyktingar och informationspraktiker. Faller det väl ut så kan vi få en till två doktorander till högskolan.

Vid sidan om jobbet, vad gillar du att göra på fritiden?

– En oerhörd viktig del i mitt liv är att läsa skönlitteratur och titta på film. Jag är engagerad i styrelsen för Alingsås filmstudio, en ideell förening som visar smalare kvalitetsfilm. Ett annat viktigt inslag i mitt liv är att vara ute i naturen, jag springer en del och gillar att gå på långa promenader.

Ola Pilerot installeras som professor under Akademisk högtid 22 april 2022.

Läs mer

Ola Pilerots forskarprofil
Forskargruppen Informationspraktiker

Pilerot, O. (in press). Monitoring, browsing and being aware – Keeping abreast and staying updated with professional information in Swedish regional libraries. Journal of Librarianship and Information Science. 

Pilerot, O. & Lindberg, J. (2018). Inside the library: Academic librarians’ knowing in practice. Journal of Librarianship and Information Science, 50(3), 254-263. 

Pilerot, O. & Hultgren, F. (2017). Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända. Länsbibliotek Uppsala.

Pilerot, O. & Lindberg, J. (2018). “Sen går jag hem när det stänger” – En studie av nyanländas biblioteksanvändning. Länsbibliotek Uppsala.

Pilerot, O. (2018). The practice of public library-work for newly arrived immigrants. In Proceedings of ISIC, The Information Behaviour Conference, Krakow, Poland, 9-11 October: Part 1. Information Research, 23(4).