Vad ser du för behov av engelska översättningar?

Vy över Balderbyggnaden

Syftet med kartläggningen är att systematiskt och proaktivt identifiera vilka texter som behöver översättas till, eller uppdateras på, engelska.

– Det är viktigt att chefer nu tar ett ansvar för att gemensamt med sina avdelningar identifiera luckor där det finns ett behov av översättningar. Samtidigt är det här en möjlighet för enskilda individer att höra av sig med den information som de ser behov av på engelska, berättar Eva Medin, samordnare för översättning vid Högskolan i Borås och ansvarig för den kartläggning som nu genomförs.

– Du kan tipsa om allt möjligt som du anser behöver finnas på engelska för att skapa en bra studiemiljö för studenter och arbetsmiljö för medarbetare. Det är dock viktigt att poängtera att allt kanske inte kommer att kunna översättas direkt, men vi tar emot alla tips, förklarar hon.

De avdelningar eller personer som är ansvariga för de delar som det kommer in önskemål om översättning på kommer att kontaktas innan översättning görs. De flesta texter översätts utan kostnad men den beställande avdelningen får uppgifter om eventuell kostnad innan arbetet påbörjas*.

Senast en systematisk kartläggning av behovet av engelska översättningar gjordes var 2016–2017 och nu har det beslutats att en kartläggning ska genomföras var fjärde år. Kartläggningen av översättningsbehovet är också kopplad till att Högskolan i Borås i våras fick utmärkelsen HR Excellence in Research.

Så här gör du

Skicka ett mejl till Eva Medin med det som du tycker ska översättas eller som behöver uppdateras på engelska, det kan vara ett worddokument, ett foto på en skylt eller en länk till en webbsida. Du kan också tipsa om vad det är för information du saknar på engelska.

Hör av dig till Eva Medin senast 25 oktober. Kontaktuppgifter till Eva Medin.

Fakta: Målet med översättningsarbetet på högskolan generellt är att främja en inkluderande och internationell miljö och kommunikation vid Högskolan i Borås. Avdelningen Kommunikation, som ansvarar för översättning, jobbar för att det på högskolan ska finnas gemensamma processer som kan säkerställa översättningars kvalitet, tillgänglighet och enhetlighet med riktlinjerna för det engelska språket.

* Se webbsidan om översättningar för generell information om vad som översätts utan kostnad.

Läs mer

Information och beslutade riktlinjer för engelska översättningar vid Högskolan i Borås

Webbsida på anställdwebben om engelska språkregler

Webbsida på anställdwebben med svensk-engelsk ordlista

Anställdnyhet (juni 2021): Utmärkelse visar: Högskolan attraktiv arbetsgivare för forskare