Digital infrastruktur och cybersäkerhet i fokus på ny IT-utbildning

– Vi har sedan tidigare utbildat IT-tekniker, en utbildning som har haft högt söktryck och gott renommé. Utbildningen till IT-ingenjör bygger vidare på denna. Flera nationella undersökningar visar på stor kompetensbrist inom IT-området, speciellt kompentens med en teknisk grundinriktning. Exempelvis saknas särskilt kompetens inom IT-infrastruktur, automatisering och storskalig systemdrift där till exempel algoritmer och programkod måste utvecklas. Även överbryggning mellan system i industrin, till exempel autonom körning och interaktion med människan och maskin, där IT och infrastruktur expanderar kraftigt, samt molntjänster där Sakernas internet eller Internet of Things (IoT) och informationssäkerhet, har en betydande roll, berättar Håkan Romeborn som är programansvarig.

Utbildning som ligger rätt i tiden

Från näringslivet ser man mycket positivt på att högskolan startar IT-ingenjörsutbildningen. En av dem som gläds är Niklas Hedin, VD på IT-företaget Centiro:

– Det är med glädje vi tagit emot beskedet att Högskolan i Borås kommer att erbjuda en IT- ingenjörsutbildning. Tillgången på techkompetens spelar en avgörande roll för många företag i vårt närområde och även för vår fortsatta expansion. Inom de närmaste åren planerar vi att tillsätta upp till 300 tjänster. Vi ser att den nya utbildningen ligger helt rätt i tiden och i linje med våra framtida rekryteringar.

Läs mer

Läs en längre nyhet om utbildningen

Beskrivning av utbildningen

Sista ansökningsdag: 15 april