Kathleen Galvin är ny hedersdoktor: ”Internationell förebild”

Kathleen Galvin

Under åren 2013–2020 var Kathleen Galvin gästprofessor vid Högskolan i Borås och har fortfarande flera samarbeten med forskare här. När hon nu blev uppringd från Borås, berättar hon att hon blev väldigt förvånad.

– Det var en underbar överraskning en mörk januaridag. Jag trodde ju först att det handlade om att diskutera ett paper eller forskningsprojekt, så frågan kom som en positiv chock. Jag känner mig väldigt hedrad och priviligierad, och tar emot den generösa utnämningen med stor tacksamhet. Jag känner mig mycket stolt över att vara en del av Högskolan i Borås gemenskap.

Kathleen Galvin hälsar att hon ser fram emot Akademisk högtid 22 april, då hon kommer att promoveras till hedersdoktor.

– Jag vill för allt i världen inte missa högtiden. Jag är väldigt intresserad av den svenska akademiska traditionen, dess historia och insignier. Det är ett väldigt fint arv och jag känner mig mycket hedrad över att kunna delta.

Internationell förebild

Annelie Sundler, professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, tillika vetenskaplig ledare för forskningsområdet Människan i vården, beskriver Kathleen Galvin som en förebild med stor internationell betydelse för det vårdvetenskapliga fältet.

– Kathleen Galvin gjorde stort avtryck under sin tid här och har varit väldigt betydelsefull för oss. Utnämningen till hedersdoktor är vårt sätt att hedra henne, och det känns även hedrande för oss att hon har tackat ja, säger Annelie Sundler.

Under tiden vid Högskolan i Borås bidrog Kathleen Galvin till att stärka den vårdvetenskapliga forskningen, forskarutbildningen och det internationella nätverket och samarbetet mellan forskare. Hon har varit delaktig i forskningsprojekt, seminarier och som föreläsare i vårdutbildningar, där hon stimulerat till lärande och utveckling bland både forskare, lärare och studenter. Hon har också varit en tillgång för forskarutbildningen och ett uppskattat stöd för doktorander, en inspiratör och kunskapskälla.

Professor Galvin har en omfattande forskning och vetenskaplig produktion inom områden som sträcker sig över tillämpad vårdforskning, hälsa och välbefinnande, patienters delaktighet och involvering i forskning, för att nämna några områden.

Leder EU-projekt för värdig äldrevård

Som projektledare för EU-projekt INNOVATEDIGNITY har Kathleen Galvin involverat Högskolan i Borås och ett stort antal forskare och doktorander i internationella utbyten och samverkan för en framtida hållbar och värdig vård för äldre personer.

Vad betyder det att vårdvetenskap och forskningsområdet Människan i vården vid Högskolan i Borås får sin första hedersdoktor?
– Det är ett sätt att fortsätta stärka och värna om den vårdvetenskapliga forskningen. Den sätter ljuset på viktiga aspekter i vården, med de många mänskliga mötena och de utmaningar som det innebär.  Nu ser vi fram emot att få uppmärksamma och fira Kathleen Galvin när hon kommer till Akademisk högtid i vår – det blir ett fint tillfälle, säger Annelie Sundler.

Läs mer

Forskningsområdet Människan i vården
INNOVATEDIGNITY
Akademisk högtid