För en unik roll i händelsernas centrum i textil- och modebranschen

Textilekonomutbildning

180 hp
HöstTermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

HöstTermin 2023
Heltid 100%, Dag
Borås

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Presentation av textilekonomprogrammet

Textilekonomutbildningen syftar till att utveckla din förmåga att identifiera, formulera, strukturera och lösa frågeställningar inom textil produktion, företagsekonomi och textilekonomi inklusive marknadsföring, logistik och inköp. För att du som student ska få en helhetssyn över det textila fältet diskuteras ekonomiska, estetiska, tekniska och miljömässiga frågeställningar under utbildningen.

Utbildningen förbereder dig för uppgifter inom det textil- och moderelaterade näringslivet som inköp, försäljning och produktutveckling på detaljhandels- och modeföretag samt för vidare studier, främst inom områdena textil management, fashion management och marknadsföring.