Internationella utbyten på A2

Carol Condon och Laura Darcy

Carol Condon, lärare från Cork University, besökte oss under vecka 20 för att planera det pågående Erasmus-utbytet. Hon gav en presentation av sitt lärosäte och dess sjuksköterskeutbildning samt om VFU-möjligheter.

– Det är väldigt roligt att vara här efter uppehållet under coronapandemin. Vi har bland annat besökt Södra Älvsborgs sjukhus och vi är imponerade av sjukhusstandarden här, säger Carol Condon.

I september kommer en grupp Erasmus-studenter från Cork och förlägger en del av sin utbildning hos oss på A2.

Avtal för utbyten

På A2 har vi flera avtal för internationella utbyten. Nedan följer en sammanställning.

Avtal för utbyten inom vård

Erasmus+ avtal som omfattar både lärar- och studentutbyte

 • Yrkeshögskolan Novia, Finland
 • University College Cork, Irland
 • University of Tarragona, Spanien
 • VIVES University of Applied Sciences, Belgien

Erasmus+ avtal med endast lärarutbyte:

 • Humboldt-Universität Berlin Charité – Universitäts-medizin, Tyskland
 • Waterford Institute of Technology, Irland
 • Bournemouth University, England

Nordiska samarbeten inom Nordplus med lärar- och studentutbyte:

 • Nätverket Nordkvist, för sjuksköterskestudenter
 • Nätverket Nordparamedics, för studenter inom ambulanssjukvård
 • Nätverket Nordejordemodern, för barnmorskestudenter

Avtal för utbyten inom arbetsliv och välfärd

Erasmus+ lärar- och studentutbyte:

 • University of Twente, Nederländerna – för studenter i Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning

Studenter i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället och Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning kan använda sig av de andra akademiernas avtal om det finns platser som inte utnyttjas och om det finns kurser som passar.

Vilka jobbar med internationalisering på A2?

Här kan du se vilka som har ansvarar för internationaliseringsarbetet på A2:

 • Laura Darcy, Internationell samordnare ansvarig för strategiska frågor
 • Claes Lennartsson, representant för A2:s ledning
 • Yvonne Samuelsson, Internationell koordinator
 • Christoffer Larsson, institutionssamordnare för Institutionen för arbetsliv och välfärd
 • Kristina Nässén, institutionssamordnare för Institutionen för vårdvetenskap
 • Caroline Alfredsson, nätverksansvarig för Nordplus/Nordkvist
 • Sofia Kopp, nätverksansvarig, Nordplus/Nordejordemodern.

Vi har en vakans gällande nätverksansvar för Nordplus/Nordparamedics.

Fortbildning eller undervisning utomlands inom Erasmus+

Du vet väl att du som anställd kan söka stipendium för att åka på fortbildning utomlands? Exempelvis för att jobbskugga, delta i kurser, seminarier eller workshoppar. Just nu finns goda möjligheter att få igenom mobilitetsprojekt.

Läs mer om vad du kan göra inom Erasmus+ fortbildning

Är du lärare och är intresserad av att undervisa på något av högskolans partnerlärosäten ska du ta en titt på informationen om Erasmus+ undervisning.

Läs mer om Erasmus+ Undervisning