Ny teknik renar avloppsvatten från textilfärger med hjälp av grafen

Milad Asadi, nyligen disputerad inom textil materialteknik, har modifierat konventionellt garn genom att kapsla in järnpartiklar i grafen och utvecklat en multifunktionell smart e-textil. Fokus var att utveckla en metod för att rena avloppsvatten från textilfärgning. Den smarta e-textilen fungerar som katalysator som gör att ämnet väteperoxid bildas, vilket behövs för att bryta ner föroreningar i avloppsvatten.

Projektet har generat en komplett textil reaktor för behandling av avloppsvatten genom den så kallade elektro-Fenton-tekniken, vilken huvudsakligen används industriellt för att rena avloppsvatten. Det nya med teknologin är att använda egenskaperna från både grafen och järn, som är den huvudsakliga katalysatorn.

– Tidigare forskning har främst handlat om behandling av avloppsvatten genom att använda kemikalier för att bryta ner textilfärgerna. Mitt projekt är det första där grafen, som är elektriskt ledande, används för att kapsla in järn. E-textilen går dessutom att använda flera gånger, till skillnad från när kemikalier används och som sedan spolas bort. Utmaningen i projektet var att skala upp teknologin och att det behandlade garnet kan matas in i automatiska stickmaskiner, förklarar Milad Asadi.

Den e-textila katalysatorn kan återanvändas och väteperoxid bildas internt inne i reaktorn, vilket minskar användandet av biologiska katalysatorer, vilket gör teknologin mer hållbar jämfört med kemiska metoder.

Läs mer

Läs avhandlingen Graphene: a vision to the future of smart E-Textile application

Huvudhandledare: Professor Nawar Kadi

Läs mer om forskningen inom Textil materialteknik