Textilhögskolans professor intar en nyckelroll i internationellt textilnätverk

– AUTEX är kanske det mest betydelsefulla textila nätverket i världen, det främjar samarbete på hög nivå inom textil utbildning och forskning. Som vice-president ser jag fram emot att medverka till att modernisera organisationen, och genom det stärka förmånerna för medlemmarna och AUTEX som helhet, säger Vincent Nierstrasz.

Ett exempel på samarbetet inom AUTEX är E-TEAM, en masterutbildning i textilteknik där studenterna är på olika lärosäten varje termin. Utbildningen ges på ett antal skolor med en textil-teknisk utbildning. En fördel med att lärosätena delar på masterprogrammet är att studenterna kan ta del av varje lärosätes spetsar och unika kompetenser.

AUTEX, Association of Universities for Textiles, grundades 1994 och har 41 medlemmar från 28 länder. Organisationen har bland annat som mål att uppmuntra rörlighet och nätverkande mellan medlemmarnas medarbetare och studenter, samt att öka aktiva partnerskap inom forskning.

Läs mer 

AUTEX webbsida
Vincent Nierstrasz forskarprofil