Student blir ordförande i IVAs Studentråd

Förra året blev Andreas Månsson invald i IVA:s Studentråd och till sommaren går han över till ordförandeposten.  

– Vi blir invalda på två år och inför mitt andra år blev jag tillfrågad av nuvarande ordförande om jag skulle kunna tänka mig att bli ordförande, säger Andreas Månsson.

Efter en urvalsprocess och omröstning blev Andreas vald till ordförande. Arbetet innebär bland annat att tillsammans med Vice ordförande boka och facilitera Studentrådets möten och konferenser under året.

– Det är vår uppgift att bana väg för de frågor och projekt som Studentrådet ska arbeta med.

Viljan att lyfta studentfrågor

Studentrådet är en mötesplats för samhällsengagerade studenter från ingenjörs- och ekonomprogram från Sveriges universitet och högskolor.

– Det är viktigt att unga akademiker hörsammas och att få lyfta studentfrågor till IVA, säger Andreas och fortsätter.

– Det är jätteroligt och lärorikt att vara med i Studentrådet. Det är en gruppsammansättning som kan nå hur långt som helst. Att få vara en del av en sådan grupp med drivna studenter som har mycket kunskap och vilja är väldigt utvecklande.

Förutom ordförandeskapet kommer Andreas även sitta med i IVA:s presidium och Akademikollegiet.

Läs mer

Läs tidigare nyhet om Andreas när han blev invald i Studentrådet

Läs mer om Studentrådet

Läs mer om programmet Industriell ekonomi - affärsingenjör