Nominera en chef till SydVästenpriset 2022

Illustration kvinna med sydväst

Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser för sjunde året i rad SydVästenpriset. Priset syftar till att uppmärksamma och premiera chefer inom Västra Götalands län som medvetet och engagerat verkar för ett långsiktigt, kvalitativt och strategiskt ledarskap.

Nomineringsvillkor

Den som nomineras ska arbeta inom hälso- och sjukvård/omsorg eller socialtjänst inom privat, idéburen eller offentlig sektor. Personen ska arbeta som chef nära medarbetare och brukare/patienter, samt ha varit verksam som chef i minst tre år.

Nytt för i år är att den nominerade ska ha bidragit till innovation och utvecklingsarbete inom något av CVS fokusområden:

  • Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle

Hur har den nominerade bidragit till ett hållbart välfärdssamhälle genom samverkan, exempelvis med kommuner, företag, organisationer, idéburen välfärd, anhöriga och brukare/patienter?

  • Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning

Hur har den nominerade i sitt ledarskap bidragit till att säkra kompetensförsörjning i framtidens välfärd?

  • Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare

Hur har den nominerade använt digitaliseringen för att utveckla välfärden till stöd för professioner och brukare?

Hur går nomineringen till?

Den nominerades chef och medarbetare nominerar tillsammans en person till priset.

Sista dag för att nominera är den 16 maj.

Prisutdelning

Priset finansieras av Västra Götalandsregionen och består av diplom och en total prissumma om 50 000 kronor samt en sydväst. Flera pristagare kan utses och delar då på prissumman. En jury, bestående av representanter från idéburen och offentlig verksamhet, utser pristagare och prisutdelning sker 16 november.

Läs mer

Vinnarna av SydVästenpriset 2021

Centrum för välfärdsstudier (CVS)