Ny professor vill se patienten i fokus

Elisabeth Lindberg har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2002, med vissa avbrott för klinisk verksamhet. Hon disputerade 2014 och sammanfattar sin forskning sedan dess i tre spår:

  • Existentiella frågor i vårdande sammanhang
  • Metodutveckling på livsvärldsteoretisk grund
  • Sammanflätning av vårdande och lärande

– Jag vill verka för ett vårdande som sätter patientperspektivet och människan som en helhet av existens och biologi i fokus, både i vår forskning och utbildning, säger Elisabeth Lindberg.

Hon har uppdrag som ämnesansvarig för vårdvetenskap inom Akademin för vård, arbetsliv och välfärd och är ledamot i högskolan forsknings- och utbildningsnämnd (FoU).

Installeras under Akademisk högtid 5 maj

Elisabeth Lindberg är huvudhandledare för tre doktorander och bihandledare för två. Hon kommer att installeras som professor under Akademisk högtid 5 maj 2023, och i anslutning till högtiden ge en öppen installationsföreläsning.

Läs mer

Elisabeth Lindbergs forskarprofil
Forskningsområdet Människan i vården