Inkludering utifrån människors behov och teknikens möjligheter lyfts fram i ny centrumbildning

Högskolan i Borås i höstskrud

Nasrine Olson, universitetslektor inom biblioteks- och informationsvetenskap, berättar om centrumbildningen:

– Inom SUITCEYES lärde vi oss mycket om inkludering, riktlinjer och om alla de utmaningar som finns i samhället för personer med dövblindhet. Vi fick goda resultat och blev uppmanade att utvidga vår forskning inom närliggande områden och det är det som INCLUDE handlar om.

Studierna inom INCLUDE ska fokusera på de sociala förhållanden som ofta ligger till grund för att kroppsliga attribut blir en urskiljande faktor för hur människor behandlas.

– Vi vill hantera etablerade normer, värderingar och attityder för att skapa en bättre förståelse samt främja och möjliggöra social förändring där det behövs. Genom nätverk och gemenskap kring dessa frågor kan vi skapa kraft till förändring i samhället.

INCLUDE tillhör forskningsområdet Bibliotek- och informationsvetenskap, men det finns också ett gott samarbete med exempelvis Smart Textiles, Textilhögskolan och med andra organisationer. Centret för samman tvärvetenskaplig kunskap från många olika forskningsområden så som informationsteknologi, datavetenskap, datorlingvistik, ingenjörsvetenskap, haptik, funktionsnedsättning, musik och scenkonst, neurovetenskap, design, textilteknik och museologi. Centret har redan internationella medlemmar och målet är att vidareutveckla det till att bli ett starkt nav för relaterad forskning, innovation, policyutveckling och social förändring.

– INCLUDE ger oss möjlighet att samla kunskap och bygga ett starkt nätverk, både nationellt och internationellt och där Högskolan i Borås kan vara den samlande kraften.

Det tidigare projektet SUITCEYES bidrog till att ett stort nätverk av forskare och kontakt med många olika organisationer byggdes upp. Ambitionen är att detta nätverk ska växa och kunna användas i andra typer av forskningsprojekt som rör inkludering i framtiden. Nasrine Olson hoppas också att det haptiska labb som skapades i samband med SUITCEYES kommer att vidareutvecklas och på sikt bli en fysisk plats för avancerad utveckling inom området. 

Nytt forskningsprojekt

I höst startar ett nytt forskningsprojekt, MuseIT (Multisensoriska, användarcentrerade kulturupplevelser genom interaktiva teknologier). Med det tar centrumbildningen ett kliv framåt.

Forskningen inom MuseIT strävar efter att öka tillgängligheten till kulturtillgångar, exempelvis muséer och teater, genom utveckling av multisensoriska representationer och alternativa uttryck, skapa ett bredare engagemang och deltagande i kulturellt medskapande och utveckla metoder för bevarande och skydd av kulturarvet med inkludering i centrum.

Projektet MuseIT finansieras av EU Horizon Europe Framework och knyter samman elva samarbetsparter från Europa och USA under tre år.

– Vi är väldigt stolta över att vi i hård konkurrens har fått pengar för MuseIT, vilket kommer att samordnas av Högskolan i Borås.

Projektet startar med ett symposium 17 oktober: Towards Access for All - Inclusion through Multisensory Interaction. Symposiet är kostnadsfritt och öppet för alla med intresse kring ämnet. Anmälan är obligatorisk.

Läs mer

Om INCLUDE: centrum för inkluderingsforskning
Föreståndare för INCLUDE: Nasrine Olson - Högskolan i Borås

Om SUITCEYES
Om MuseIT