Projektets logga

SUITCEYES

SUITCEYES

”SUITCEYES” står för: Smart, User-friendly, Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere 

Dövblindhet är ett allvarligt tillstånd. Även om det är ovanligt från födseln kan det drabba människor av olika anledningar. Uppskattningsvis är det 2,5 miljoner dövblinda personer inom EU. Begränsad kommunikation är ett stort problem för den här gruppen, något som kommer att adresseras av SUICEYES på ett nytänkande sätt. Med ett plagg som kan agera som ett kommunikativt gränssnitt för dövblinda. 

Fördelarna av projektet är inte begränsade till gruppen dövblinda utan kan användas inom andra områden.

Högskolan i Borås koordinerar projektet som innefattar lärosäten och företag från sju olika länder.

Parterna i projektet har ansvar för olika arbetspaket inom projektet:

  • Högskolan i Borås är projektkoordinator och ansvarar, genom Biblioteks- och informationsvetenskap samt Smart Textiles, för utveckling av det smarta haptiska gränssnittet genom att använda smarta textilier.
  • Centre for Research & Technology Hellas (CERTH), Grekland, ansvarar för ansikts- och objektsigenkänning, datafångst, översättning samt semantik.
  • Offenburg University, Tyskland, ansvarar för spelifiering och social interaktion.
  • University of Leeds, Storbritannien, ansvarar för användarbehov och användarens inkludering samt användarbehovsstudier och social inkludering såväl som miljöuppfattning.
  • Vrije universiteit, Nederländerna, ansvarar för haptisk psykofysik och att testa prototypen.
  • Les Doigts Qui Rêvent, Frankrike, kommer att sprida resultaten.
  • Harpo, Polen, ansvarar för att sprida resultaten.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Inbäddad video om forskningsprojektet suitceyes

Länk till SUITCEYES

Forskare/Medarbetare

Forskargrupper

Områden

Centrumbildningar

Finansiärer

Samarbetspartner