Ny studie ska öka kunskapen om äldre som lever med hiv

Collage Ewa Carlsson Lalloo

– Det finns inga studier gjorda i Sverige på den här patientgruppen inom äldreomsorgen och primärvården och vi har inte hittat en enda intervjustudie om personer som är äldre än 65 år och lever med hiv, varken i Sverige eller i länder som är jämförbara med en svensk vårdkontext, säger Ewa Carlsson Lalloo, ansvarig för studien.

Vill minska stigmatiseringen

Många som lever med hiv önskar att de var mer öppna med sin diagnos, enligt en enkätstudie gjord av Folkhälsomyndigheten. Ewa Carlsson Lalloo hoppas att med sin studie kunna bidra till en större öppenhet kring hiv och minska stigmatiseringen.

– Bemötande från andra människor och stigmatisering kan vara ett problem. För gruppen äldre kan det också finnas stigmatisering runt åldrande, som till exempel att du kanske inte förväntas ha ett sexuellt aktivt liv när du är gammal. Den här gruppen består dessutom av många olika grupper med olika bakgrund och förutsättningar. Om du lever i en samkönad relation eller om du har migrationserfarenhet kan det öka stigmatiseringen ytterligare, säger Ewa Carlsson Lalloo.

Tidigare har den som lever med hiv rent medicinskt räknats som äldre redan vid 50-års ålder. Det beror bland annat på att hiv påskyndar det biologiska åldrandet. Men Ewa Carlsson Lalloo menar att åldersgränsen kan flyttas fram tack vare den effektiva behandlingen som finns i Sverige.

– Medicinerna har blivit så mycket bättre nu och idag betraktas hiv som en kronisk sjukdom. Därför väljer vi att i vår studie intervjua personer som är 65 år och äldre, säger hon.

Ny patientgrupp för primärvården och äldreomsorgen

När allt fler som lever med hiv blir äldre kommer primärvården att behöva ta emot fler ur denna patientgrupp.

– Många som lever med hiv besöker vårdcentralerna i större utsträckning och patientgruppen kommer att öka inom äldreomsorgen. Så här finns ett stort behov av att öka kunskapen, säger Ewa Carlsson Lalloo.

Studien görs på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och kommer att handla både om hur det är att leva och åldras med hiv och om erfarenheter av hälso- och sjukvården. Ewa Carlsson Lalloo hoppas att resultatet från studien ska spridas och leda till konkreta insatser inom vården.

– Jag hoppas också att patienterna själva ska få mer kunskap för att kunna vara med och påverka och kunna ta beslut kring sin vård, avslutar hon.

Läs mer

Om studien: Att trygga ett gott liv för personer som lever med hiv och som är äldre
Ewa Carlsson Lalloo – forskarprofil