Ewa Carlsson Lalloo

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4789

E-post: ewa.carlsson_lalloo@hb.se

Rumsnummer: D711

Signatur: EWCA

Jag heter Ewa Carlsson Lalloo och är legitimerad sjuksköterska och filosofie doktor i vårdvetenskap. Jag arbetar här på Högskolan i Borås på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (A2), institutionen för vårdvetenskap där jag undervisar på sjuksköterskeprogrammet sedan våren 2021.

Innan dess arbetade jag i Västra Götalandsregionen med vårdutveckling, främst inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), men också inom cancervården. Det har gett mig erfarenhet av att arbeta med projekt och med förbättringsarbete inom vården. Tidigare arbetade jag som sjuksköterska på infektionsmottagningen i Borås. Där såg jag att det fanns ett kunskapsbehov vad gäller kvinnor som lever med hiv vad gäller frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa. Jag började forska som kliniskt verksam sjuksköterska och disputerade 2019 på Göteborgs Universitet med avhandlingen ”Sexuality in women living with HIV”.

Till följd av studierna inom ramen för avhandlingsprojektet, men också genom klinisk erfarenhet, har en övertygelse om vikten av att arbeta med hållbar utveckling utvecklats. Att sträva efter att nå de globala målen handlar rent konkret för mig om ett inkluderande förhållningssätt och mänskliga rättigheter. Det gäller för mig som människa, lärare och forskare.

Jag är idag involverad i olika forskningsprojekt inom olika områden. Ett av mina forskningsområden handlar om personer som lever med hiv och hur olika faktorer vad gäller livskvalitet påverkas. Det handlar om olika projekt, bland annat om sexualitet och barnafödande, behandlingsresultat och hur det är att åldras med hiv i Sverige. Ett annat forskningsområde är personcentrerad vård, där ett av projekten är tillsammans med en nationell forskargrupp på Göteborgs centrum för personcentrerad vård där vi bedriver implementationsforskning. Ett annat projekt är att starta en barnmorskeutbildning i Demokratiska republiken Kongo med fokus på personcentrerad vård och mänskliga rättigheter.

Externa forskargrupper

Uppdrag

  • Projektledare: Facilitera personcentrerad vård, Strategies to support the implementation of person-centred care.
  • Ansvarig forskare: Äldre som lever med hiv. Forskningsprojekt i uppdrag från Folkhälsomyndigheten.