Årets alumner 2023: Amin Omrani och Jerker Kryander

Porträttkollage Amin Omrani och Jerker Kryander

Amin Omrani, magisterexamen i industriell ekonomi, har byggt en karriär som framstående entreprenör, där han har navigerat framgångsrikt genom den komplexa världen av affärsstrategi och ansvarsfulla investeringar.

Jerker Kryander, högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik, har dedikerat sin karriär åt hållbart byggande och engagemang inom samverkan, där han är en ständigt drivande kraft med innovativa idéer och projekt.

Utmärkelsen Årets alumn har de två förebilderna nu gemensamt.

– Årets alumner är inspiratörer inom sina fält, de har dessutom på olika sätt visat stort engagemang i vikten av att vara en god förebild och ambassadör. Det är just det som Årets alumn handlar om. Utmärkelsen väcker stolthet inte bara hos våra före detta och nuvarande studenter, utan även bland oss som är en del av högskolan, säger rektor Mats Tinnsten.

Amin Omrani blev överraskad och glad när fick ta emot samtalet om att han blivit Årets alumn 2023:

– Som entreprenör springer man ibland ganska ensam i sin bubbla och tänker att ingen ser på. Det var därför ett överraskande men väldigt roligt samtal att ta emot, och det är såklart väldigt smickrande att få ta emot den här utmärkelsen, säger Amin Omrani.

För Jerker Kryander är utmärkelsen Årets alumn ett kvitto på att hans arbete gör skillnad.

– Det är ett bevis på uppskattning för det jag gör i min vardag, som kanske inte alltid är lika konkret. Som person tycker jag om att samverka för att tillsammans skapa ett bättre, mer hållbart samhälle som inkluderar alla, berättar han.

Motiveringar

Amin Omrani – VD och grundare av företagsgruppen Rebellion

Amin Omrani är inte bara en lysande förebild, utan även en inspirerande kraft som tydligt visar att utbildning öppnar dörrar för goda karriärmöjligheter och möjliggör dessutom ett ansvarsfullt företagande. Amins karriär har varit imponerande. Hans driv har inte bara gjort avtryck inom Serendipity Group, där han tillbringade tio år varav fyra år som VD, utan också genom att starta Rebellion, en företagsgrupp främst baserad i Sverige.

Amin Omrani är en framstående investerare och entreprenör som har utsetts till en av Sveriges supertalanger inte bara en, utan två gånger. Hans framgångar och prestationer står som bevis för hans skicklighet och dedikation till sitt arbete. Allra viktigast är dock hans roll som inspirationskälla för unga talanger inom området. Genom sitt engagemang i nätverk som arbetar med att uppmuntra unga människor i utsatta områden, har han visat att det är möjligt att övervinna svårigheter och lyckas, oavsett bakgrund. Hans framgångar bekräftar att potentialen inom varje individ fungerar som en viktig länk mellan akademisk framgång och samhällspåverkan.”

Jerker Kryander – affärsutvecklingschef och kontorschef, Tengbom arkitektkontor

”Jerker Kryander är en skicklig affärsutvecklingschef vid arkitektkontoret Tengbom och en framstående röst för hållbart byggande. Han är dessutom en inspirerande kraft för nuvarande studenter vid Högskolan i Borås. Ända sedan han erhöll sin högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik har Jerker konsekvent och dedikerat arbetat för att främja ett positivt samarbete med högskolan. Hans stolthet över sina egna studier och utveckling vid Högskolan i Borås är uppenbar och smittar av sig till andra. Han är känd för att vara äkta och ärlig i sitt engagemang. Hans drivkraft för hållbarhet, samhällsfrågor och jämlikhet gör honom till en betydande aktör som bygger engagemang inom olika områden, från social hållbarhet till återanvändning av betong.

Jerker Kryander är en passionerad förespråkare för samverkan och har etablerat sig som en välkänd och respekterad profil i närområdet. Hans engagemang sträcker sig över många områden och präglas av en imponerande bredd. Genom att vara en aktiv och inflytelserik alumn vid Högskolan i Borås har Jerker Kryander inte bara bidragit till att stärka banden mellan högskolan och näringslivet, utan har också inspirerat och väglett efterkommande generationer yrkesverksamma ingenjörer.”

Om utmärkelsen
Utmärkelsen Årets alumn inrättades 2020 av Högskolan i Borås för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser av tidigare studenter och går årligen till två personer. Årets alumn tilldelas ett diplom, en plats på högskolans ”Wall of Fame” och möjlighet att gästföreläsa.

Nomineringar till Årets alumn kan lämnas av alla med anknytning till Högskolan i Borås såsom personal, studenter, studentkår och högskolans alumner. Beslut om vem som tilldelas utmärkelsen fattas av högskolans rektor efter förslag av en jurygrupp bestående av prorektor (ordförande), representanter från högskolan, studentkåren, Borås Näringsliv och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Tidigare alumnintervjuer

Läs tidigare alumnintervjuer här