Forskningsresultat höjer nivån på elevers skrivande

Demokrati underhålls genom kompetenta och aktiva demokratiska medborgare. För att ge elever verktyg för att aktivt kunna delta i samhället, har Carina Hermansson, professor vid Högskolan i Borås och Eva Lindgren, professor och projektledare vid Umeå universitet, utvecklat klassrumsmodeller med lärarhandledning för att stötta elever i deras skrivande. Den största delen av projektet var en deltagande studie tillsammans med lärare och elever i flera mellanstadieskolor.

– Vi gav eleverna olika typer av resurser som de kunde använda för sitt skrivande, så som bilder, emojis, lappar, digitala verktyg, musik etc. En viktig lärdom är att alla är olika och vill använda sig av olika uttryck i sitt skrivande. Som lärare är det viktigt att tänka på att ett enda sätt inte passar alla, säger Eva Lindgren.

Projektet har tagit fram en lärarhandledning som använts och testats i klasserna i en intervention under några veckor. Lärarna fick vara med och skapa uppgifter, men också tycka till kring materialet under tiden.

– Efter interventionen så är det tydligt att elevernas texter blev längre, mer komplexa med fler och längre ord, även ord som ger en ökad variation där de är mer specifika i vad de vill berätta. De målgruppsanpassade fler texter, exempelvis genom hälsningsfraser till mottagaren, säger Carina Hermansson.

Det är lärarhandledningen som kommer ut i bokform under 2024, men vissa av de skolor som deltagit har redan tagit inspiration och utvecklar nu sitt arbete med fokus på skrivande.

– En av skolorna håller på att göra en plan för både läs- och skrivutveckling från förskoleklass upp till årskurs 9. Det är ett direkt resultat av vårt projekt. Vi märker också att det finns ett stort intresse av att ta del av övningarna i handledningen. De är väldigt lätta att tillämpa med tydliga mål och syften för att utveckla sitt deltagande genom skrivande, säger Eva Lindgren.

Vidare forskning om AI och skrivande

Vetenskapsrådet har redan beviljat medel för att låta forskarna arbeta vidare med forskning inom skrivande. Då handlar det om att följa användandet av AI i högstadiet. Projektet ska svara på följande tre frågor: Vad gör AI för skrivandet? Hur blir relationerna mellan eleverna och maskinerna? Vad händer med de kognitiva processerna?

Läs mer om det nya projektet: Kommer skrivande någonsin att bli detsamma? Om AI, skrivprocesser och skriftpraktiker i högstadiet 

Mer information

Forskningsprojektet: Skrivande som näring för demokratin 

Forskningsområdet: Pedagogiskt arbete 

Kontaktuppgifter

Eva Lindgren, professor vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
eva.lindgren@umu.se
090-786 95 84

Carina Hermansson, professor vid Institutionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås
carina.hermansson@hb.se
033-435 4375