Kommer skrivandet någonsin att bli detsamma?

Om AI, skrivprocesser och skriftpraktiker i högstadiet

Kommer skrivandet någonsin att bli detsamma?

Användningen av AI-drivna språkverktyg öppnar upp för nya möjligheter för skrivprocesser och skriftpraktiker samtidigt som det väcker frågor om de processerna som är involverade i skrivande, dess påverkan på skrivundervisning och relationen mellan skribent och teknologi.

I den här 4-åriga studien undersöker vi hur AI påverkar skrivprocesser och skriftpraktiker bland 13-15-åringar i grundskolan. Vi kartlägger vilka AI-verktyg som används av elever och lärare och fokuserar på tre primära frågeställningar:

  • Vilka skriftpraktiker utvecklas med AI och hur påverkar de skrivundervisningen?
  • Hur kan relationen mellan skribent och teknologi förstås och beskrivas?
  • Hur påverkar användningen av AI skribenternas organisation av skrivprocessen under skrivandet?

Studien använder sig av flera teoretiska ansatser och flera olika metoder, såsom kvasiexperimentella metoder, textanalys, observationer och intervjuer med lärare och elever.

Resultaten av studien hoppas vi kommer att bidra till en djupare förståelse för hur AI påverkar skrivprocesser och skriftpraktiker, ge inspel till diskussioner om etiska och pedagogiska implikationerna av AI-baserade teknologier och bidra till kunskap om hur dessa teknologier kan integreras i skrivundervisningen.