Samarbetet som ska sätta Borås på techkartan

— Det är så spännande att vi äntligen är i gång! säger Gustaf Juell-Skielse, professor vid Institutionen för informationsteknologi på Högskolan i Borås och projektledare för Techarena Borås. Nu gifter vi samman flera behov och tankar som företagen och vi på akademin länge har diskuterat, säger han.

Näringslivet är i stort behov av rätt kompetens för att hänga med och vara ledande i den digitala utvecklingen inom sina branscher. Detta synkar väl med högskolans önskan om att utveckla utbildningar och forskning inom IT-området, och på sätt bli än mer attraktiv, både för studenter och forskare.

Gustaf Juell-Skielse tror att Techarena Borås kan bidra till förnyelse och att stadens varumärke vidareutvecklas till att också innehålla och signalera ett stort fokus på teknologisk utveckling.

— Om vi ligger i framkant med våra utbildningar och företagen erbjuder attraktiva tjänster och arbetsplatser, så kommer vi både locka hit duktiga studenter och hålla kvar skicklig arbetskraft som annars hade flyttat för jobb i större städer.

Vad innebär Techarena Borås?

Syftet med samarbetet är att techföretag, forskare och studenter ska dra lärdom av varandra på olika sätt och tillsammans utveckla både kompetens och konkreta lösningar på digitala utmaningar. Initialt består Techarena Borås av ett antal delar som på sikt kommer att utökas med fler.

Innovationssprintar

Representanter från företag och deras kunder, studenter och forskare från högskolan, arbetar tillsammans under sex veckor kring en konkret affärsmöjlighet och en tydlig forskningsfråga i en arbetsform som man kallar innovationssprintar. Demonstrationen i slutet av sprinten ska vara en digital tjänst eller produkt. I den första sprinten ”Digital Me” medverkar fem techbolag och Högskolan i Borås. Då är uppgiften att utveckla nya former och digitala tjänster för konsumentdialog på nätet.

Pulsen AB är ett av företagen med personal som ingår i en eller flera av innovationssprintarna.

— Detta är en spännande väg för innovation, där ett ekosystem av företag och akademi kan kombinera sina kompetenser i en miljö som främjar innovation som går utanför de ordinarie strukturer som vardagen innebär. Tillsammans åstadkommer vi mer än vi skulle klara själva under samma förutsättningar, säger Jonas Toftefors, digital chef på Pulsen AB.

Borås Tech Challenge

Borås Tech Challenge är ett ”hackathon”, som hålls på Högskolan i Borås den 11–12 maj. Där deltar ett trettiotal student- och företagsteam som under 24 timmar ska ta fram en digital prototyp på en utmaning. Temat för året: Hur kan tech bidra till ett digitalt och hållbarare samhälle? Den mesta innovativa lösningen vinner tävlingen.

— Liknande tävlingar har hållits på andra lärosäten och vi vet att det kan locka fram riktigt kreativa och spännande lösningar från både studenter- och företagslag, säger Göran Lobell, CTO och utvecklingschef på NetOnNet AB och ansvarig för tävlingen från företagens sida.

Matcha studenter med företag

Ett annat viktigt syfte med Techarena Borås är att studenter på ett naturligt sätt ska närma sig företag redan under studietiden. För detta planeras exempelvis sociala träffar, seminarier, matchning med företag i samband med examensarbeten.

Techarena Borås har tillsammans med Ung Företagsamhet Älvsborg instiftat ”UF Tech Awards” för att inspirera och belöna UF-företag med inslag av teknologi. Syftet är att över tid få fram ännu fler techföretag. Första priset delas ut kommande år.

Techarena Borås finansieras i ett första steg av Högskolan i Borås och Boråsregionen.

Kontakt

Gustaf Juell-Skielse, professor vid Institutionen för informationsteknologi och projektledare för Techarena Borås 
Telefonnummer: 033-435 4852
E-post: gustaf.juell-skielse@hb.se

Mer information

techarenaborås.se

Projektets sida på hb.se