Vårens program för Rise and shine med biblioteket

I höstas lanserade biblioteket presentationsserien Rise and shine med biblioteket. Varje vecka erbjöds en 20-minuters presentation på ett ämne som vi tror är aktuellt och relevant för doktorander, forskare och andra som sysslar med forskning i någon utsträckning. Detta föll väldigt väl ut och Rise and shine fortsätter därmed under våren.

Vårens program

I vårens program finns 16 unika presentationer som bland annat berör ämnen som publicering av artiklar, bibliometriska indikatorer, publicering av forskningsdata och informationssökning. Tanken är att det ska vara ämnen som är aktuella för dig som bedriver forskning på någon nivå.

Precis som i höstas kör vi vidare på Zoom klockan 08:15 en dag i veckan. Vilken veckodag som presentationen ges på varierar däremot mellan veckorna, så det är bra att titta på programmet för att ha koll.

Boka en presentation

Precis som i höstas är det fullt möjligt att boka in dessa presentationer till din forskargrupp, institution eller liknande. Då kommer vi överens om en tid när vi kommer och håller presentationen för er. Vi kan då såklart också komma överens om att göra en mer ingående eller omfattande presentation på ämnet, och boka in mer än 20 minuter.

Läs mer