Högskolan stärker forskningen kring högpresterande textila fibrer


Maria Persson, universitetslektor och forskare vid Institutionen för textilteknologi, kommer dels att jobba med produktutveckling med fokus på textilier i extrema miljöer samt högpresterande fibrer inom medicinteknisk forskning, dels undervisa på det nya masterprogrammet som startar hösten 2023.

Under tio års tid som forskare inom både akademin och industrin har hon fördjupat sig i polymera material som kan användas som armering vid återbildande av benmassa eller i skyddskläder som står emot både fasta material, värme och ljusbågar.

Närmast har hon jobbat med forskning på företaget DSM i Nederländerna kring hur man kan använda högpresterande fibrer inom det biomedicinska området.

– Jag undersökte ett slags fiber (UHMWPE) som är väldigt starkt för sin vikt och kan användas som suturtråd, men materialet kan även användas till höftledsproteser eller textila hjärtklaffar, då i form av en väv. Jag har även jobbat med projekt kring beläggningar för att få textila material att binda till ben, till exempel för att fixera ligament mot ben som krävs vid en rotatorkuff-ruptur eller korsbandsrekonstruktion, berättar hon.

Fokus på fibrer starkare än stål

Hon har under några år även jobbat för ett företag i Japan, Teijin, också där med högpresterande fibrer och tekniska textilier. Fokus har legat på aramid, som är starkare än stål, väger lite och är mycket värmebeständiga.

Maria Persson är inte ny på Högskolan i Borås. Hon studerade först till textilingenjör, fortsatte sedan på en magisterutbildning och påbörjade därefter sin forskningskarriär. 2011 jobbade hon med projekt inom polymerteknologi på högskolan. Sedan fortsatte hon som doktorand vid Uleåborgs universitet i Finland, där hon undersökte hur textila material kan användas som stöd för att generera benmassa, vid exempelvis benbrott eller vid avsaknad av skelettdelar i samband med olika slags medicinska sjukdomar.

Forskningen kring de högpresterande fibrer som Maria Persson intresserar sig för är också av intresse för rymdforskning. Och faktiskt påbörjade hon ett samarbete med International Lunar Exploration Working Group (ILEWG) för att utveckla ett tyg som kan blockera mikrometeoriter. Detta samarbete stannande dock av i samband med coronapandemin.

Återvinning av högpresterande fibrer

Närmast kommer hon att jobba med ett cirkulärt projekt som handlar om att återvinna högpresenterande fibrer ur befintliga uttjänta produkter och därmed ge fibrerna ett längre liv.

– I produkter som är tillverkade av textila material sitter de enskilda fibrerna tätt och utmaningen är att separera dem till enskilda fibrer med så bra bibehållna egenskaper som möjligt, för att kunna använda dem i nya produkter igen. Högpresterande fibrer som aramid kan då också användas tillsammans med andra material för att förstärka dessa. Eller för att tillverka olika slags lättviktsprodukter.

Intressant för industrin

Förhoppningen är nu att industrin och näringslivet ska se nyttan och det intressanta med den här forskningen och vill vara med att utveckla framtida textila lösningar där hållbarhet i form av ökad livslängd ligger i fokus.

Finns det några nackdelar med att använda material som aramid?

– Så gott som alla syntetiska fibrer har den nackdelen att de inte bryts ner i naturen. Men aramid och andra högpresterande fibrer har så pass bra egenskaper, att det därför är värdefullt att återvinna istället för att kasta bort på deponi. Vi kommer att börja undersöka aramidfibrer, men på sikt vill vi även tita närmare på om det går att återvinna kolfibrer och andra liknande material, avslutar Maria Persson.

Professor Nawar Kadi, som leder forskargruppen Avancerade textilstrukturer, kommenterar tillskottet till forskargruppen:

– Maria Persson har en fascinerande industriell bakgrund utöver sin forskning under tiden som doktorand. Hennes kunskaper med att utveckla tekniska textila fibrer, innebär ett betydande tillskott till vår forskargrupp. Hon har redan kommit igång med projektet att återvinna högpresenterande fibrer och är med och utvecklar nya forskningsprojekt inom vårt område, säger han.

Läs mer

Läs mer om forskningen inom forskargruppen Avancerade textilstrukturer

Läs mer om Masterutbildning i textilteknisk innovation