Nu finns visionen för ett bilfritt campus på pränt

Skisserna på ett bilfritt campus har tagits fram utifrån önskemål och workshoppar tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter från fastighetsägarna på campus, högskolan, studentkåren, Borås Kongress och Borås Stad.

Under måndagen fick en mycket engagerad arbetsgrupp för projektet Visionsbild Akademiplatsen ta del av skisserna från arkitekterna och diskutera vad man tror är möjligt att genomföra.

– Vi är väldigt glada över att dessa planer nu äntligen verkar ta fart. Ett citycampus har många fördelar som vi ska vara rädda om och med tanke på olycksrisken kring Akademiplatsen och högskolans stora tillväxt så känns detta arbete väldigt positivt och nödvändigt. Vi ser även på Akademiplatsen som en modern och inspirerande mötesplats inte bara för studenter och personal utan för alla boråsare, säger rektor Mats Tinnsten.

Omledning av trafiken ett dilemma

Ett stort krux som diskuterades i samband med presentationen av visionsbilden var om och hur trafiken kan ledas om ifall campus ska bli helt fritt från bil- och busstrafik, alternativt om enbart bussar ska kunna passera.

– Syftet med skisserna som projektet tagit fram är just att inspirera och att bidra till diskussionen om framtidens bilfria campus, säger Henrik Mortensen som är strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus.

– Det är viktigt att poängtera att inga politiska beslut har fattats än. Nästa steg för oss är att sprida visionsbilderna till bland annat politiker och tjänstemän vid Borås Stad, säger han.

Mindre projekt redan på gång

Redan nästa vecka startar det första utvecklingsprojektet med inspiration från projekt Visionsbild Akademiplatsen. Då startar högskolan och Akademiska Hus ett mindre projekt för mer grönska och fler studieplatser på Akademiplatsen.

Läs mer

Tidigare nyhet: Ett bilfritt campus kan bli verklighet – förslag tas nu fram på hur

Tidigare nyhet: Akademiplatsen fräschas upp