Rekordmånga som vill gå vårens bibliotekarieutbildning

Hallå där Maria Ringbo som är programansvarig för båda bibliotekarieprogrammen. Grattis till en populär utbildning!  

–Tack! Siffrorna är verkligen glädjande. Även om vi bara tar in 115 studenter och många av de som sökt tyvärr inte kommer att bli antagna, så är det roligt att se att så många vill arbeta som bibliotekarier i framtiden.

Har ni gjort några förändringar som gjort programmet än mer populärt?

–Nej, programmet är detsamma, men efter att under några år ha startat både campus- och distansutbildningen på hösten – erbjuder vi nu återigen distansutbildningen med start på våren. Färre bibliotekarieutbildningar i Sverige startar under våren så det kan vara en anledning till det höga söktrycket.

Har du någon mer spaning?

–Många distansstudenter har redan en utbildning i grunden och är ofta lite äldre än den typiske studenten som kommer direkt från gymnasiet. Regeringens omställningsstöd kan därför vara en orsak till att fler nu väljer att utbilda sig på nytt.

Kan det höga söktrycket sammankopplas med regeringens nyhet om ökad satsning på skolbibliotekarier?

Ja, det tror jag definitivt. Många av våra studenter är lärare som vill skola om sig. Men, jag tror också att bibliotekarie som yrke och bibliotek som institution diskuteras i media och i den allmänna debatten vilket påverkar och bidrar till ökat intresse. Sedan pratas det mycket om att vara källkritisk, förstå AI och kunna genomskåda desinformation och det behandlar vi också i vår utbildning.

Är distansutbildningar framtiden för bibliotekarieutbildningen?

–Vi har bra söktryck på båda formerna och vi kommer fortsätta med dem. Valmöjligheter är viktigt då vissa inte har möjligheten att flytta för högskolestudier och kan inte studera på heltid. Vi upplever dock, precis som andra utbildningar, att de som läser på campus med mer kontinuerlig kontakt med lärare och andra studenter, i högre grad slutför sina studier.

Fakta om programmet, Bibliotekarie, distans

Distansutbildningen ges på halvfart under fyra år och kräver för att tillgodoräkna sig en kandidatexamen att studenten har läst/läser in 60 poäng inom andra ämnen.

Läs mer om utbildningen

Kontakta Maria Ringbo, programansvarig