FN tar in svensk expertis kring internationell textil handel och produktion

De prestigefyllda uppdragen gäller de två FN-organen International Labour Organization (ILO) och International Trade Center (ITC), som har bjudit in Rudrajeet Pal.

– Mitt uppdrag innebär att strategiskt kartlägga och identifiera luckor i de berörda ländernas handel och produktion och sedan ge rekommendationer om hur de kan göra anpassningar i linje med kraven från den europeiska inre marknaden. Mitt fokus kommer att ligga på hållbar och cirkulär tillverkning och ekonomi, säger han.

Mer specifikt handlar dessa projekt om återvinning, ekodesign av produkter och cirkulära affärsmodeller. De kommer bland annat att generera en färdplan för att anta principer och praxis för de globala hållbarhetsmålen.

Uppdraget för ILO är inriktad mot textil- och klädindustrin i Albanien och är av särskild betydelse i de pågående diskussionerna om Albaniens anslutning till EU. ITC-projektet berör de nordafrikanska länderna Egypten, Marocko, Jordanien och Tunisien. Alla länder ligger i närheten av den europeiska marknaden. Även om Asien fortfarande står för en stor marknadsandel när det gäller textilexport till EU, och med tanke på den ökande sårbarheten i globala värdekedjor, väcker så kallad nearshoring och nära produktion ökat intresse. Det är detta som gör dessa länder intressanta för samarbete för EU:s inre marknad.

– Att expertuppdragen hamnar i Sverige och på Högskolan i Borås beror på att vi anses ha den bästa kompetensen och kunskapen inom området. För Textilhögskolan innebär dessa uppdrag också värdefulla möjligheter till ökad samverkan med de aktuella länderna kring textilforskning och utbildning, förklarar Rudrajeet Pal.

Läs mer

Programmet Global Textiles and Apparel Program (GTEX) och Textiles Program for the Middle East and North Africa Region (MENATEX) har initierats av International Trade Center (ITC). Programmet stöds av den svenska biståndsmyndigheten Sida.

Läs mer om GTEX/MENATEX 

ILO-projektet i Albanien är ett samarbete mellan Sida och FN-organen UNDP, UNIDO och FAO, vilka fokuserar på de globala hållbarhetsmålen.

Läs mer om ILO:s projekt i Albanien 

FN:s globala hållbarhetsmål 

Om Rudrajeet Pal

Om forskningen kring de textila värdekedjorna