Hon får stipendium för forskning om returer inom e-handeln

Forskarskolan INSiDR drivs i samverkan mellan Högskolan i Borås, Jönköping University och Högskolan i Skövde.

– Det är en ära att bli tilldelad stipendiet, och en bekräftelse på hur viktig min forskning är. Stipendiet innebär en möjlighet att lägga mer tid till att färdigställa min avhandling. Mitt forskningsområde är produktreturer inom modehandeln, ett ämne som är högst relevant inom handeln och ett växande ämne inom forskarvärlden, berättar Anna-Maria Petisme.

Handelsrådets stipendium delas årligen ut till en utvald doktorand eller nydisputerad för att skapa goda förutsättningar för samtida och framtida forskning inom handelsområdet.

Läs mer om Anna-Maria Petisme 

Läs mer om Handelsrådets stipendium 

Läs mer om forskarskolan Industrial Graduate School in Digital Retailing (INSiDR)