Stort internationellt deltagande på konferens kring resursåtervinning

Konferensen arrangerades som en del i projektet FULLRECO4US som finansieras genom European Cooperation in Science and Technology, EU-COST.

Professor Mohammad Taherzadeh, som är koordinator för COST-projektet, är mycket nöjd med vad som åstadkommits under de två år som det fyraåriga projektet hittills har pågått. Olika former av samverkan mellan de deltagande lärosätena och näringsliv har initierats och ett nätverk för doktorander som forskar inom resursåtervinning är på gång.

– Intresset för samverkan mellan akademi och näringsliv är stort. På konferensen deltog bland annat representanter från IFU, International Fruit and Vegetable Juice Association, och från företag inom avlopps- och avfallshantering, berättar Mohammad Taherzadeh.

Fortsättningen inom projektet är att befästa samverkan och utöka nätverket.

Läs mer

Läs mer om projektet FULLRECO4US

Läs mer om projektet och konferensen på FULLRECO4US webbsida