Textilhögskolan blir värd för Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap

– Jag känner mig väldigt hedrad över att ha fått den här utmärkelsen och ser mycket fram emot min vistelse, Textilhögskolan är ett fantastiskt ställe som kan skapa de bästa forskarna och entreprenörerna! Säger Amit Rawal.

Under vistelsen kommer han tillsammans med forskare vid Textilhögskolan, vid Högskolan i Borås, fördjupa sig i det stora samhällsproblemet mikroplaster.

Mikroplaster från textilier står för 16–35% av mikroplastföroreningar i den globala marina miljön årligen. Och i Sverige är det konstaterat att avloppsvatten från tvättmaskiner är den största källan till mikroplaster i avloppsreningsverk.

– Vi vet att det finns miljoner plastfibrer i vår omgivning, i havet, i luften, ja överallt och att det är väldigt dåligt för oss och planeten. Vi vet också att textilier är en stor källa till mikroplaster. Men utöver det finns det väldigt många teoretiska och praktiska luckor i vår kunskap om mikroplaster och textil, förklarar han.

– Med testning skulle det ta många, många år att fylla dessa luckor med kunskap. Men vi kommer att undersöka frågan med hjälp av digitalisering och 3D-modellering i stället och på så sätt kan vi få många svar mycket snabbare. Det är ingen som har gjort det tidigare, fortsätter han.

Grundläggande kunskap behövs

Nawar Kadi, professor i textilteknologi vid Textilhögskolan understryker att de inte kommer att lösa frågan och rädda världen på ett år, men de kan komma en bit på vägen att förstå vad det är som händer.

– Vi behöver mer kunskap om samspelet mellan fiber, garn och tyg utifrån många olika parametrar. Kanske kan vi lära oss när det är som allra viktigast att undvika fossilbaserade textilier, säger han.

– Att förstå den grundläggande aspekten av bildandet av mikroplast från textilier är avgörande för att ta itu med frågan både vetenskapligt och socialt. Denna kunskap kommer att driva på miljövänlig design och utveckling av textila material, och ge vägledning för att formulera relevanta policyer, förklarar Vijay Kumar, docent vid Textilhögskolan.

Samarbete i både forskning och utbildning

Samarbetet mellan professor Amit Rawal och Nawar Kadi samt Vijay Kumar började dock mycket tidigare än nomineringen.

– Vi har samarbetat kring doktorander och publicerat tillsammans tidigare. Nu ville vi göra ett mer praktiskt samarbete, och över en längre tid, förklarar Nawar Kadi. Och vi kommer även att fortsätta samarbetet efter de här tolv månaderna.

Under vistelsen kommer Amit Rawal att ingå i forskargruppen Avancerade textilstrukturer men han kommer även samarbeta med andra forskare i andra grupperingar. Han kommer också att undervisa studenter och fungera som en mentor.

Fakta

Det var den 22 november som Stiftelsen för Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond utsåg Amit Rawal till innehavare av professuren. Nomineringen gjordes av Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås.

Professor Amit Rawal disputerade vid University of Bolton och är nu verksam vid Department of Textile and Fibre Engineering vid Indian Institute of Technology Delhi, New Dehli, Indien. Han har dessutom mottagit Alexander von Humboldt Research Fellowship.

Läs mer

Pressmeddelande från kungahuset

Nawar Kadis forskarprofil

Vijay Kumars forskarprofil

Forskargruppen Avancerade textilstrukturer