Internationellt samarbete vässar Techarena Borås

Hannes Göbel, Marek Kowalkiewicz, Gustaf Juell-Skielse, Peter Townson och Daniel Yar Hamidi. Foto: Lina Färm

Marek Kowalkiewicz, professor vid QUT Business School och Peter Townson, senior designer vid QUT Centre for Future Enterprise, har genomfört närmare 50 innovationssprintar med deltagare från såväl offentlig sektor, näringsliv och akademi. I samband med en konferens besökte de Högskolan i Borås och Techarena.  

– Vi träffades för några år sedan och det har varit ett av mina mål att få till det här samarbetet. Förhoppningen är att vi ska fördjupa det och flytta fram forskningsfronten, säger Gustaf Juell-Skielse, professor i informationssystem och projektledare för Techarena Borås.

Han betonar att innovationssprintarna är intressanta för forskare inom flera fält, inte bara inom tech, och hoppas på mer tvärvetenskapliga samarbeten framåt. 

Innovationssprintarna vid Techarena Borås skiljer sig mot de vid QUT genom att de har offentlig finansiering från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Det i sig gör att små- och medelstora företag har möjlighet att medverka. En annan skillnad är att Techarena Borås samlar flera företag under en sprint, som trots att de är konkurrenter tar sig an gemensamma frågor. 

– Det har varit intressant för oss att höra mer om det arbetet, i och med att våra sprinter nästan uteslutande finansieras av de medverkande företagen, som deltar en och en, säger Marek Kowalkiewicz. 

”Satsa på proffsig kommunikation”

Han och Peter Townson tipsade bland annat om vikten av professionell kommunikation, att visualisera sina resultat på ett sätt som tilltalar företagen och som talar deras språk. En rapport ska vara så grafiskt snygg och lättillgänglig att den som får den i sin hand ska vilja dela den vidare. Ett annat tips handlade om att utforma sprintarna så att det blir en hållbar arbetsmiljö på sikt, eftersom det finns risk att deltagarna annars arbetar för hårt och länge när de fokuserar på ett problem. 

– Numera har vi tydliga regler för att inte bli utmattade. Vi jobbar med sprintarna mellan 9 och16, ingen räknar med mer än så. På så sätt finns det lite tid att svara på mejl och också ta hand om sig själv, säger Peter Townson. 

Företagen får ett större perspektiv

Techarena Borås har genomfört två mycket lyckade innovationssprintar, varav den senaste samlade företag, studenter och forskare som under sex veckor fokuserade på hur generativ AI kan effektivisera kundresor. Även om innovationssprintar är ett relativt nytt arbetssätt har forskningsområdet Handel och IT länge samlat företag för att gemensamt lösa problem, berättar Hannes Göbel, prefekt vid Institutionen för informationsteknologi: 

– Vi gillar att jobba på det sättet, det finns många fördelar. Företagen får tillgång till många olika perspektiv och möjligheten att se mönster. Det visar sig ofta att de har liknande utmaningar. För forskarnas del ger det här sättet att arbeta uppslag till nya forskningsfrågor. 

Innovationssprint – en kraftfull problemlösare
Innovationssprint är en metod för att lösa problem och utveckla idéer, under en begränsad tid och i samverkan. Syftet är att främja kreativitet, lärande och samarbete inom och mellan företag. Resultatet av en innovationssprint kan vara exempelvis en prototyp, en process eller en metod. Nya innovationssprintar vid Techarena Borås planeras löpande.

För frågor och medverkan, kontakta Gustaf Juell-Skielse

Läs mer

Läs mer om innovationssprint på Techarena Borås webbsida

Läs nyheten Innovationssprint #2 – en bättre kundresa med hjälp av AI 

Gustaf Juell-Skielses forskarprofil

Mer forskning inom området Handel och IT