Karen Nowé Hedvall ny prefekt vid Bibliotekshögskolan

Vad vill du lägga fokus på under kommande år?
– Vår forskning och våra utbildningar är aktuella som aldrig förr. Jag ser Bibliotekshögskolan som en utvecklande och spännande arbetsplats med berättigat höga ambitioner när det gäller forskning, utbildning och samverkan, både nationellt och internationellt. Vi ska fortsätta att stärka våra kompetenser inom bland annat kulturpolitik, läsfrämjande, källkritik, datahantering och informationsdesign då de är efterfrågade och centrala i dagens samhälle. 

Gedigen erfarenhet

Karen har minst sagt en god kunskap om arbetet på institutionen då hon började på Bibliotekshögskolan som student 1999, anställdes som amanuens 2001 och har sedan dess doktorerat och haft tjänster som lektor (2008) och studierektor (2016).

Tidigare prefekt, Åsa Söderlind, har gått vidare till en tjänst som akademichef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Mer information

Karen Nowé Hedvall

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap