Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Vi har ett starkt intresse för informations- och kulturinstitutioner som bibliotek i alla dess former. Vi studerar till exempel vetenskaplig publicering, bibliometri, kulturpolitik, informationsåtervinning, informationssökning, olika gruppers informationspraktiker, läsning och läsplattformar, sociala medier och organisationers informationsbehov. Bibliotekshögskolan är medlem i det internationella nätverket iSchools.

Grunden för vår verksamhet är ett demokratiskt informations- och kunskapssamhälle som förutsätter att vi gemensamt delar och tillgängliggör information, kunskap och kulturella värden.

Verksamheten vid Bibliotekshögskolan har en stark internationell prägel, med student-, lärar- och forskarutbyten och internationella forskningsprojekt som bedrivs med Bibliotekshögskolan som framträdande aktör.

Läs mer om Bibliotekshögskolan

https://www.hb.se/Bibliotekshogskolan/