Forskare vid Textilhögskolan bryter ny mark inom textilteknologi

Ett forskarteam vid Textilhögskolan ska leda forskningen inom ett område som ska kombinera nya tekniker: digital bläckstråleskrivning, 3D-printing och atmosfärisk plasma.

– Om min idé håller kommer vi då kunna producera hållbara byggstenar för textilelektronik, berättar Vincent Nierstrasz, professor i textilteknologi vid Textilhögskolan och en av världens mest inflytelserika forskare inom området.

Textilhögskolan vid Högskolan i Borås kommer att leda arbetspaketen om så kallad ”printing”. Det vill säga att påföra material och därigenom ge textiler nya egenskaper.

Projektet startar i juni 2024 och pågår under fyra år. Det koordineras av tyska DFKI (German Research Center for Artificial Intelligence) och inkluderar åtta parter:

  • École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland
  • Textilhögskolan, Högskolan i Borås
  • Imperial College of Science, Technology and Medicine, United Kingdom
  • Next Technology Tecnotessile Societa Nazionale di Ricerca, Italy
  • Die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserlautern-Landau, Germany
  • Tech2Market Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Poland
  • Universität der Künste Berlin, Germany
  • University of Southampton, United Kingdom

Högskolans första Pathfinderprojekt

Detta är högskolans första EIC (European Innovation Council) Pathfinderprojekt. Projekt finansierade inom EIC Pathfinder ska utforska djärva idéer för radikalt nya teknologier. Projekten präglas av högt risk/vinst-förhållande och interdisciplinära spjutspetssamarbeten som leder till teknologiska genombrott.

Om E-textil
E-textil är ett snabbt växande elektronikområde med en uppskattad tillväxt från 2,3 miljarder USD 2021 till 6,6 miljarder USD 2026. De underlättar många socialt viktiga tillämpningar, så som personlig hälsa, äldreomsorg, smart jordbruk och produktion. Tyvärr är e-textilier problematiska när det gäller miljöpåverkan. Problemen sträcker sig från giftiga material som används för produktion till svårigheten att ta hand om uttjänta bearbetningssystem. Något som bland annat projekt som Stelec vill förändra.

Läs mer

Om projektet 

Vincent Nierstrasz forskarprofil