STELEC: Sustainable Textile Electronics

STELEC: Sustainable Textile Electronics

Målet med detta projekt är att utveckla kretsteknologier för e-textilier som är baserade på material som minimerar miljöpåverkan, är kompatibla med livscykeln för "normala" textilier för att underlätta återanvändning i en anda av cirkulär ekonomi och kan produceras (och återvinnas) på ett energieffektivt sätt. 

De viktigaste genombrotten sett till dagens teknik kommer att vara inom tre områden:

  1. En kombination av digital bläckstråle, 3D-utskrift och atmosfärisk plasma för att producera hållbara byggstenar för textilelektronik
    från miljövänliga material (t.ex. ledande polymerer som PEDOT:PSS och kolbaserade polymera nanokompositer).
  2. Att gå längre än att bädda in elektronik i textilstrukturer på substrat- och lagernivåer som är den senaste tekniken idag, och använda
    fibrösa material (berikade med elektroniska egenskaper enligt ovan) som sådana för att skapa elektroniska komponenter som t.ex. transistorer eller kondensatorer och kombinera dem till mer komplexa kretsar.
  3. Omfattande, livscykelorienterad modell av miljöpåverkan för e-textilteknik och deras tillämpningar.

Sammantaget kommer STELEC skapa grunden för en utveckling av e-textil som inte bara är miljövänlig och hållbar men också förändrar hur e-textilier och bärbara system designas och byggs för att underlätta nya applikationsområden och tillhörande marknader.

Projektledare

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI)

Forskare/Medarbetare

Forskargrupper

Områden

Finansiärer

Samarbetspartner