Livskvalitet

Arbetstid 

Som medarbetare har du goda möjligheter att balansera arbete och fritid. För lärare gäller årsarbetstid och ett generöst flextidsavtal gäller för teknisk administrativ personal.

Arbeta på distans

Du har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan.

Föräldravänlig arbetsplats

Du får en kompletterande ersättning under de första 360 dagarna av din föräldraledighet och om du behöver vara hemma och vårda ditt sjuka barn kompletterar vi Försäkringskassans ersättning till viss del. Du har även möjlighet att arbeta deltid tills ditt barn fyller tolv år.

Ledighet

Utöver semester, föräldraledighet och sjukfrånvaro har du möjlighet till andra typer av ledigheter med lön. Det gäller exempelvis vid besök hos läkare, företagshälsovård och öppen vård samt vid flytt och släktangelägenhet. 

Semester

Du får 28–35 dagar semester beroende på din ålder. Semestern är betald redan första året.

Personalföreningar

Hos oss finns möjlighet att delta i föreningsaktiviteter som anordnas av våra personalföreningar. Vi har en fritidsförening och en konstförening som årligen anordnar olika aktiviteter. 

Årskort i kollektivtrafiken

Det finns möjlighet att köpa årskort i kollektivtrafiken genom nettolöneavdrag.