Trygghet

Försäkringar

Om du skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Vid tjänsteresa omfattas du av tjänstereseförsäkringen. Tjänstegrupplivförsäkringen ger ekonomisk skydd för efterlevande i samband med dödsfall.

Kollektivavtal

Som medarbetare omfattas du av centrala kollektivavtal som, för alla statligt anställda, reglerar generella anställningsvillkor så som lön och olika typer av ersättningar, bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet. Saco-S och OFR/S har lokala fackliga föreningar på plats.

Omställningsavtal

Om du har arbetat hos oss sammanhängande i minst två år och din anställning löper ut erbjuder Trygghetsstiftelsen hjälp att hitta nytt arbete och ekonomisk förstärkning eller studiestöd om du vill studera vidare. 

Pension

Som statligt anställd har du generösa pensionsvillkor. Du får exempelvis tjänstepension som kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till och du har även möjlighet att välja att växla lön (löneväxla) mot att arbetsgivaren betalar in det motsvarande beloppet till tjänstepension.