Jobba vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Vi är 200 anställda som bedriver utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, pedagogiskt arbete samt handel och IT. Akademin har en forskarutbildning inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och arbetar målinriktat för att etablera forskarutbildningar också inom pedagogiskt arbete och handel och IT.

Till Institutionen för pedagogiskt arbete hör Enheten för pedagogisk utveckling och forskning som har ett särskilt ansvar att utifrån behov i verksamheten bedriva forskningsförankrad högskolepedagogisk utveckling och utbildning med stöd i nationella och internationella samarbeten och nätverk.