Institutionen för informationsteknologi

Med stark regional förankring samt utifrån ett nationellt och internationellt behov bedriver högskolan forskning med inriktning mot Handel och IT inom ämnena företagsekonomi, informatik och datavetenskap. Forskningen kännetecknas av nära samverkan med näringslivet och en hög andel externfinansierade projekt.

Ett spetsområde är digital handel, där centrum för digitalisering och Handelslabbet erbjuder en unik forskningsmiljö till handelsföretag och omgivande samhälle. Ett andra spetsområde är datadriven innovation som syftar till att utveckla en verktygslåda bestående av algoritmer, metoder, modeller och strategier, där data kan utnyttjas för att skapa innovationer inom affärs- och tjänsteutveckling. Annan forskning inom området är hållbar konsumtion, kommunikativ interaktion i tjänstemöten, IT service management, digital innovation och tjänsteutveckling, intelligent dataanalys och distribuerade system, ledarskap, affärsprocesser, redovisning och styrning.