Behörighetsblanketter

Alla våra behörighetsblanketter fylls i digitalt och skall signeras i eduSign av såväl användaren som chef.

  • Fyll i blanketten
  • Spara ned blanketten - döp blanketten med din HB-signatur
  • Öppna eduSign och ladda in din blankett
  • Förhandsvisa och godkänn
  • För att skicka till den chef som skall signera klicka på "Bjud in andra att signera" och skicka inbjudan
  • När du fått tillbaka att blanketten är signerad sparar du ned den signerade versionen och skickar till respektive system

Här hittar du manual och kan läsa mer om eduSign

Logga in i eduSign

Canvas

KursInfo

Ladok för lärare som skall rapportera/attestera

Ladok för dig som endast behöver läsbehörighet

Ladok för administrativ personal

NyA-webben