Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet består av nio avdelningar. Avdelningarna presenteras här med respektive chef:

Verksamhetsstöd ska

  • utgöra ett administrativt stöd för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning samt forskarutbildning.
  • vara en sammanhållen organisation för administrativt stöd till kärnverksamhet och ledning.
  • bestå i huvudsak av det verksamhetsstöd som utförs av teknisk och administrativ personal.

Verksamheten inom Verksamhetsstöd ska vara relevant och bedrivas så att utbildnings- och forskningsverksamheten kan ha hög kvalité. Verksamhetsstöd ska genomsyras av gott ledarskap och gott medarbetarskap.

Chef för Verksamhetsstöd är förvaltningschef Anna Cregård.