Lika villkor  

Lika villkor är en del av hållbar utveckling där demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa ska genomsyra all verksamhet vid högskolan i Borås. 

Högskolans systematiska arbete beskrivs på följande sidor:  Lika villkor

Under 2020-2022 fokuserar högskolanpå arbetet för jämställdhet i akademin. Läs mer om jämställdhetsintegrering.