Strategier och kvalitet

I vår verksamhet har vi ett ständigt fokus på kvalitet och kvalitetsutveckling, och vi bedriver ett strategiskt och systematiskt hållbarhetsarbete som är i linje med målsättningen att vara ”den hållbara högskolan”. I detta arbete ingår också det strategiska arbetet kring lika villkor och breddad rekrytering. Internationalisering är ytterligare en aspekt som ska vara en naturlig del av vår verksamhet för att uppfylla de mål och visioner som finns.