Examenstillstånd på forskarnivå

Områdena är naturliga enheter baserade på ämnen som stödjer varandra. Inom samtliga områden bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå och det är av nationellt intresse att forskarutbildning erbjuds med den inriktning som finns vid Högskolan i Borås.

De sex avgränsade områdena är:

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Handel och IT
  • Pedagogiskt arbete
  • Människan i vården
  • Resursåtervinning
  • Textil och mode

I en successiv process ska Högskolan i Borås sträva efter att erhålla tillstånd att examinera på forskarnivå inom samtliga avgränsade områden. 

Högskolan har idag tillstånd att examinera på forskarnivå inom:

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Människan i vården
  • Resursåtervinning
  • Textil och mode