Arkiv över bidrag som erhållits

Läs mer på Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats

Bidrag i kategorin forskning 2022

 • Resilienta leveranskedjor för lokal textil- och klädproduktion i små serier, Sara Harper: 230 00kr
 • Cellodling labb: En anläggning för multidisciplinär forskning och utbildning, Akram Zamani: 300 000kr
 • Förebyggande av multiresistenta bakterier genom nanopartikel-enzym tryckta på medicinska textilier, Tuser Biswas: 243 000kr
 • Vetenskaplig utrustning - Moisture Management Tester, Behnaz Baghaei: 300 000kr

 

2021

 • Digital storytelling i sociala medier förlänger användningstiden för kläder, 170 000 kronor
 • Funktionella textilier för avlägsnande av läkemedel från avloppsvatten, 300 000 kronor
 • Informationshantering och samverkan vid risk för översvämning i Sjuhäradskommuner, 125 000 kronor
 • Biodegradation of renewable composites, 200 000 kronor
 • Granta Edupack, programvara för hållbar utveckling av återvinningsbara textila polymermaterial, 160 000 kronor
 • Matvalsundersökning kring upcycled mat, 130 000 kronor
 • Application for Scientific Equipment – SimaPro Software for Life Cycle Assessment Studies, 46 000 kronor.

2020

 • Konsolidering av Data as impact forskningslabb, 150 000 kronor
 • Styvhetsmekanik för pappersgarn, 150 000 kronor
 • Prehospitalt vårdande av patienter med andnöd, 100 000 kronor
 •  Garment tracing integrating CryptoTag & Blockchain, 100 000 kronor
 •  Knitting textile conductive wires inside fabrics, 150 000 kronor
 •  Utrustning för en effektiv plastbearbetning, 150 000 kronor
 •  Från avfall till bioplast, 45 000 kronor
 •  Lab Equipment for Research in Resource Recovery. 200 000 kronor
 •  Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala medier, 160 000 kronor
 •  Examensutställning EXIT20 i Borås & Mässan DDW 75 000 kronor
 •  EXIT - Examensvisning Modedesign Borås 2020, 40 000 kronor
 •  Licenser CLO, VR-program, Datorer & Headsets 2020, 75 000 kronor
 • Kvarn för provberedning av svårmalda material, 200 000 kronor.
 • Nordiska kulturpolitiska konferensen i Borås, underhållning av kulturskapare, stadsvandringar med mera, 50 000 kronor.
 • Svampfibrer av matavfall – spinns till textilmaterial, 100 000 kronor.
 • Utrustning för återanvändning av kläder och textil, 175 000 kronor.
 • Bok om Väfskolan i Borås 1866–2009, 200 000 kronor.
 • Interaktiv lärmiljö, 150 000 kronor.

  Från 2020 redovisas här bidrag inom alla kategorier, tidigare än 2020 endast inom kategorin Forskning. 

Hösten 2019

 • Inköp av forskningsutrustning, 200 000 kronor
 • Gasrening och separation av bioolja från Pyrolys, 200 000 kronor
 • Utrustning för digitalisering av tygets egenskaper, 200 000 kronor

Våren 2019

 • Teknisk utrustning för tre doktorandprojekt: 100 000 kronor
 • Förstudie: Utlån av välfärdsteknik i Borås Stad: 80 000 kronor
 • Utrustning för återvinning av fosfor: 200 000 kronor
 • Utveckla ett hållbart elektrodlim: 200 000 kronor
 • Investigations on freeze-thaw in recycled concrete: 200 000 kronor
 • Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 160 000 kronor
 • Vetenskaplig utrustning: förstärkt verklighet: 150 000 kronor

2018

 • Att möta barnkonventionen som lag: 300 000 kronor
 • Hur olika parametrar inverkar på plastens hållbarhet och komposterbarhet: 200 000 kronor
 • Forskning angående förbättring av hartstermiska egenskaper: 200 000 kronor
 • Forskning om hållbara biomaterial från vetekli och halm: 200 000 kronor
 • Forskning om vattenabsorption av återvunnen betong: 200 000 kronor
 • Inköp av Fibrotest, Textechno: 200 000 kronor
 • Uppgradering av högskolans 3D-skanningssystem: 100 000 kronor
 • Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 180 000 kronor
 • Utveckling av förnybara kompositmaterial: 200 000 kronor
 • Utveckling/testning av en återanvändningsbar binda: 300 000 kronor
 • Vårdforskning angående utbildande/vårdande vid amning: 350 000 kronor

2017

 • Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 200 000
 • Utveckling och utvärdering av SpacerPAD: 294 000
 • Forskningsprojekt inom området Människan i vården: 450 000
 • Utvärdering av behandlingsmetod för barn med ADHD (FoU Sjuhärad Välfärd): 649 355
 • Vetenskaplig utrustning till näringslivsanpassat Data Center: 280 000
 • Forskningsprojekt om ungdomars sömn: 297 550

2016

 • Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 120 000
 • Novel catalysts for metal catalyzed tar cracking: 185 000
 • Internationell gästforskare – handelsutveckling: 516 565
 • Re:design factory: 564 000
 • Köpa instrument: 100 000
 • Studera återvinning av nanokompositer: 547 302
 • Konkurrenskraftig lokal textiltillverkning: 324 783

2015

 • Försoning för Europa: B. Forells efterkrigsarbete: 260 000
 • Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 120 000
 • Experimentell utrustning till bygglaboratorium: 700 000
 • To identify hot-spots in urban material waste: 353 000
 • Ramanspektroskopisk mätutrustning: 395 000
 • Utvärdering av Smart Textile-baserad metod mot muskelspasticitet: 185 000

2014 

 • Forskning om värdet av kläder: 90 000
 • Utrustning för termisk behandling av avfall: 350 000
 • Analys och materialkostnader inom fosforåterförening: 80 000
 • Sambandet mellan gener och livsstil för hög ålder: 300 000
 • De novo sekvensering av genomet hos Bacillus sp C4: 29 500
 • The role of local information in MSWM: 140 000
 • Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 120 000
 • Labbutrustning för forskning i Resursåtervinning: 340 000
 • Tekniskt laboratorium: 260 000

2013 

 • SIIR (Swedish Institute for Innovative Retailing) - Den nya köpprocessen: 50 000 kr
 • Utrustning för kontrollerad lakning av t ex aska (Resursåtervinning): 100 000 kr
 • Analys och modellering av avfallsförbränning: 400 000 kr
 • Modellering av förbehandling av cellulosa och nedbrytning med hjälp av den miljövänliga kemikalien NMMO (Resursåtervinning): 260 000 kr
 • Biogas från keratinrika avfallsfraktioner: 25 000 kronor
 • Textilhögskolans modedesignutbildning - modevisning av examensarbeten: 225 000 kr
 • Textildesignutbildningen tredjeårsstudenter – Examensutställning: 50 000 kr
 • Högskolan i Borås PreHospenkonferensen 2013: 110 000 kr

2011

 • Forskning, utveckling av gårdsbaserad rötgaskammare, 567 tkr
 • Forskning, designmetodik - finansiering av två doktorander i designmetodik, 840 tkr,
 • Forskning, en professur och två doktorander i textilteknologi, 840 tkr,
 • Forskning datorsimulering för förbättring av rötprocesser, 161 tkr.

2010

 • Utrustning: Kylenhet och fixtur för fiber, 110 tkr
 • Forskning, designmetodik - finansiering av två doktorander i designmetodik, 840 tkr
 • Utställning/demonstrator "den hållbara staden" (m. Navet och staden), 100 tkr
 • Forskning, Ångpolymerisation för fibertillverkning, 350 tkr,
 • Utrustning, Plastextruder (samfinansieras med SP), 300 tkr
 • Forskning, en professur och två doktorander i textilteknologi, 1000 tkr

2009

 • Professor i textilteknologi samt två doktorander 1 000 tkr
 • Nordic textile journal 100 tkr
 • Designmetodik i modedesign 840 tkr
 • Biogas förgasning 172 tkr

2008

 • Computational modelling for improved pretreatment of waste for ethanol and biogas production 605 tkr
 • Utrustning – dragprovare för fiber 400 tkr
 • Lindra – en klinisk interventionsstudie 452 tkr
 • Textile wastes to ethanol and biogas 624 tkr
 • Designmetodik i modedesign 840 tkr
 • Marknadsföring av smarta textilier 500 tkr
 • Professor i textilteknologi samt två doktorander 2 000 tkr

2007

 • Multiskapsmodellering av material för hållbar utveckling 455 tkr
 • Lär genom textil 260 tkr
 • Projektet smarta textilier 800 tkr
 • Utveckling av bioplaster anpassade för biologisk avfallshantering 255 tkr
 • Lindra - en randomiserad studie av patienter som söker för “bröstsmärtor/hjärtproblem” inom ambulanssjukvården 310 tkr
 • Professor i textil design och två doktorander 1 212 tkr
 • Fruit wastes to ethanol, biogas and/or superabsorbent materials? 354 tkr

2006

 • Metodik och processer för demand chain risk management inom textilmodesektor i Sjuhärad 328 tkr
 • Textilier med dynamisk ljudabsorberande egenskaper 95 tkr
 • Fuel ethanol from waste materials 360 tkr
 • Modellering av polymera nanokompositer 378 tkr
 • Professur i informatik 1 300 tkr
 • Professur i polymerteknologi – förlängning 1 507 tkr

2005

 • Professur i informatik 1 300 tkr
 • Professur i textildesign 1 490 tkr
 • Delfinansiering av två doktorander 100 tkr
 • Utrustning för polymerfiber tillverkning av smarta textilier 200 tkr
 • Competence center of design direction 800 tkr
 • Collaboratorium för informationsutbyte och samskapande i Sjuhäradsbygden 600 tkr
 • Optimering av avfallsförbränning 400 tkr
 • Beslutsstöd inom Ambulanssjukvård 600 tkr
 • Lärandets innehåll och redskap - en studie av barns informationssökning 500 tkr
 • Innovationssystem och entreprenörskap med inriktning mot handel 560 tkr

2004

 • Delfinansiering av 7 doktorander – tillsättning delegerat FoU-nämnden & LUN 1 100 tkr
 • Teknisk utrustning för laboratorier – Institutionen Ingenjörshögskolan 1 700 tkr
 • Projekt kunskapscentrum ambulanssjukvård – Institutionen för vårdvetenskap 600 tkr 
 • Professur i företagsekonomi med inriktning mot handel 1 000 tkr
 • Professur i informatik 1 300 tkr
 • Professur i polymerteknologi 1 507 tkr
 • Professur i textil design och två doktorander 1 490 tkr

2003

 • Professur i informatik 1 300 tkr
 • Professur i polymerteknologi och en doktorand 1 507 tkr
 • Professur i företagsekonomi med inriktning mot handel 1 000 tkr
 • Delfinansiering av 7 doktorander – tillsättning delegerat FoU-nämnden 1 200 tkr

2002

 • Professur i företagsekonomi med inriktning mot handel 1 000 tkr
 • Professur i informatik 1 300 tkr Professur i polymerteknologi och en doktorand 1 507 tkr
 • Professur i textil design och två doktorander 1 490 tkr

2001

 • Finansiering av åtta doktorander inom det samhällsvetenskapliga och vårdområdet 1 340 tkr
 • Professur i textil design och två doktorander (Plattform Design) 1 490 tkr
 • Professur i polymerteknologi 1 507 tkr

2000

 • Professur i företagsekonomi med
 • inriktning mot handel 1 000 tkr
 • Stöd för tre nya professurer vid
  Institutionen för vårdvetenskap 150 tkr
 • ÄldreVäst Sjuhärad,
  Institutionen för vårdvetenskap 117,5 tkr
 • Finansiering av tre doktorander inom det samhällsvetenskapliga området 592 tkr

1999

 • Stickakademien 400 tkr
 • Professur i företagsekonomi med
  inriktning mot handel 1 000 tkr
 • Finansiering av sex doktorander inom
  vårdområdet 537 tkr
 • Finansiering av tre doktorander inom det samhällsvetenskapliga området 575 tkr

1998

 • Delfinansiering av tre doktorander 300 tkr