Vinnare Stora Hållbarhetspriset 2021 - Modexa AB

Juryns motivering

Årets pristagare inspirerar och visar vägen till en modern bostadsmarknad som är hållbar. Genom förädling av befintligt material och renovering med kvarboende hyresgäster utmanar pristagaren konservativa värderingar och moderniserar Borås och Sverige. Årets Stora Hållbarhetspris tilldelas ett företag som förenat ekonomisk, ekologisk och social utveckling i sin affärsmodell under lång tid. Pristagaren har god lönsamhet, starkt lokalt engagemang och ett gediget och mätbart arbete för att minska belastningen på det ekologiska systemet. Detta gör att Modexa är ett föredöme i Borås, i Sverige och internationellt. Modexa tilldelas härmed 2021 års Stora Hållbarhetspris.

Läs nyheten om prisutdelningen här!

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.