Samverka med forskare

Forskningen vid Högskolan i Borås bedrivs på vetenskaplig grund, med problematisering, integritet och ett kritiskt förhållningssätt som kärnvärden.

Den starka kopplingen mellan högskolan och samhället i stort ger en växelverkan som skapar potential för förnyelse och utveckling. Högskolan i Borås strävar även efter att nå kopplingar mellan olika professioner och forskningsområden, eftersom det ofta är i detta gränsland som innovation sker.

Kontakt

Kontaktpersoner för frågor om forskning