Företagsforskarskola

Forskarskolan startade i november 2018 och består i nuläget av sex doktorander. Utgångspunkten är att doktoranderna är anställda av de företag som ingår i projektet och att dessa ägnar 80 procent åt sina forskarstudier. Resterande 20 procent arbetar de på företagen.

Till projektsidan för INSiDR.

Till forskarskolans webbplats