Utlandsstudier och praktik

Utbytesstudier 

Du som studerar på ett utbildningsprogram vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT har möjlighet att byta ut en termin mot utbytesstudier vid ett partnerlärosäte. Inom Europa finns oftast möjlighet att få ett stipendium för utbytesstudier.

Informationen nedan riktar sig primärt till studenter med möjlighet att genomföra utbytesstudier under vårterminen 2023 samt höstterminen 2024. Studenter med möjlighet att genomföra utbytesstudier senare kan betrakta dessa som en indikation över möjliga studiedestinationer, med reservation för förändringar.

OBS! För utbildningar inom Institutionen för pedagogiskt arbete (IPA) är utbytestermin pausat för närvarande. För mer information, kontakta programansvarig.

Följande terminer gäller för utbyte:

 • Bibliotekarie, kandidatnivå (pdf) - termin 5
 • Webbredaktör (pdf) - termin 5
 • Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling 
  - nytt program med start HT23
 • Dataekonom - termin 4 - under uppdatering
 • Systemvetare - termin 4 - under uppdatering 
 • Systemarkitekt - termin 3 - nytt program med start HT23

För distansprogram och program på magister- och masternivå kontakta internationell koordinator för diskussion om utbytesmöjligheter.

Läs mer om utbytesstudier via Högskolan i Borås

Praktik, Erasmus

Det finns även möjlighet att göra utlandspraktik i Europa med ett stipendium från Erasmus praktik. Praktiken kan till exempel genomföras sommaruppehåll eller efter avslutade studier (men innan ansökan om examen). Observera att VFU inom lärarprogrammen ej kan genomföras utomlands som det ser ut nu. Läs mer om Erasmus praktik.

iSchools - Virtual Student Exchange 

iSchools Organisation är en global utbildningsorganisation som består av lärosäten från hela världen där de ledande institutionerna inom informationsfältet (iField) finns representerade. Masterstudenter inom Library and Informations Science  kan delta i det digitala utbytesprogrammet via iSchools under sina studier, efter överenskommelse med programansvarig. Lämplig termin för dessa kurser är termin 3.

De universitet som deltar i European iSchools Virtual Student Exchange programme och som man kan studera kurser vid är:

 • Charles University, Tjeckien
 • University of Regensburg, Tyskland
 • Linnéuniversitetet, Sverige

Kurser som erbjuds vid respektive universitet hittas här:
iSchools virtual courses 

Mer information om European iSchool Virtual Student Exchange programme finns på iSchools hemsida:  https://ischools.org/

Om du är intresserad av att läsa kurser inom iSchools, mejla ditt intresse till exchange@hb.se 

Sista dag för anmälan till höstens kurser inom iSchools är 15 februari.

Studier på egen hand, Freemover

Freemover innebär att du reser på egen hand och att du får ta eget ansvar för hela din utlandsvistelse. Läs mer om studier på egen hand.

Pågående internationella projekt

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedriver ett antal internationella projekt, där du som student ges möjlighet till utlandsvistelser.